Oct 20, 2020

หัวหน้าแผนกการเงิน

pin locationLocation
pin location
mrt iconRatchadaphisek
salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
- ควบคุม ดูแล และกำกับการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อจัดการงานด้านการเงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง - วางแผน และบริหารงานของสายงานด้านการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบงานแผนกการเงิน ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของบริษัท ทั้งด้านการพัฒนาวางระบบ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การอนุมัติการเงินและ/หรือการสั่งจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ทางการเงินและระเบียบบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง - บริหารกระแสเงินสดและสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ และลดความเสี่ยงทางการเงิน ตลอดจนบริหารจัดการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด - ควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากระบบควบคุมภายในและปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ - ดูแลด้านการบริหารการเงิน จัดทำ CASH FLOW เพื่อควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ ดูแลการออกใบงาน เพื่อโอนเงินระหว่างบัญชี, เงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทในกลุ่ม, การคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทในกลุ่มและดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทในกลุ่ม รวมถึงตรวจสอบการปิด STATEMENT ทุกสิ้นเดือน - ดูแลรับผิดชอบด้านรายงานต่างๆ เช่น รายงานสรุปภาระหนี้สิน (CASH FLOW MANAGEMENT), รายงานสรุปกำไร/ขาดทุน - จัดทำ Feasibility study ในโครงการต่าง ๆ - ประสานงานกับธนาคารและจัดหาแหล่งเงินทุนหรือเพิ่มเงินทุนให้กับบริษัทฯ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 น. - 17.30 น.
Qualifications
  1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  2. การศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน
  3. มีประสบการณ์ทางด้านหัวหน้าแผนกการเงินอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  4. มีวิสัยทัศน์ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) และสามารถวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planing) ได้
  5. มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน,การทำธุรกรรมการเงินในประเทศและการประสานงานธนาคาร
  6. สามารถทำงานเป็นทีมได้
  7. มีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบต่องาน
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - ส่งใบสมัครทางอีเมล - สมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัทฯ -***สัมภาษณ์งาน ณ สำนักงานของแต่ละสังกัด***
Contacts
คุณจารุณี ฉันวิจิตร
PTC HOLDING Co., Ltd
444 อาคารโอลิมเปียไทย ทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก
Samsen Nok Huai Khwang Bangkok 10310
Email : ptchold_18@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-541-5244
Location
ปฏิบัติงาน ณ อาคารโอลิมเปียไทย ทาวเวอร์ ชั้น 6 MRT สถานีรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Samsen Nok Huai Khwang Bangkok
Directions
รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีรัชดาภิเษก ทางออกประตู 3
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.