รับสมัครด่วน
Mar 26, 2020

Board Operator

pin locationLocation
pin location

Bua Yai, Nakhon Ratchasima

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions iconNot specified
Apply
Job Descriptions
 • ควบคุมการเดินเครื่องของหม้อไอน้ำกำลัง,กังหันไอน้ำ,ระบบทำน้ำประปา,ระบบน้ำ RO, ระบบน้ำ Demin plant,ระบบน้ำหล่อเย็น, ระบบจ่ายไอน้ำให้กับ DREYER ให้ปลอดภัย มีความมั่นคง และมีประสิทธิภาพ
Qualifications
 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้ากำลัง เครื่องยนต์ เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ Control board operator ด้านการเดินเครื่องจักรโรงไฟฟ้า
 4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Power plant ,Utility plant ,Package boiler, Air compressor, Pretreatment, RO, Demineralization ,Cooling เป็นอย่างดี
 5. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการทำงาน ใบอนุญาตในการทำงาน Work permit เป็นอย่างดี
 6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานได้
How to apply
 • 1. ส่งใบสมัครทางจดหมาย
 • 2. ส่งใบสมัครทาง E-mail Thanchanok@tonghuarice.com
 • 3. มาสมัครด้วยตัวเอง ที่ อาคารสุรศักดิ์ (โรงไฟฟ้า) ชั้น 5
 • 4. ติดต่อ : คุณธัญชนก โสภิตวราทร
 • หลักฐานการสมัคร
 • 1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 • 2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 • 3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
 • 4.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 • 5.สำเนาใบผ่านการเกฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
 • 6. อื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ
 • พิจารณาเฉพาะผู้ทีมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุเท่านั้น
Contacts
คุณธัญชนก โสภิตวราทร
บริษัท บัวใหญ่ ไบโอเพาเวอร์ จำกัด
88 ม.5
Dan Chang Bua Yai Nakhon Ratchasima 30120
Tel. : 044-292-222 ต่อ 4501, 088-563-8993
Email : tonghuarice_28@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 044-461-531
Location
Dan Chang Bua Yai Nakhon Ratchasima
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.