JobThai
รับสมัครด่วน
Sep 27, 2022

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง (สาขาอุบลราชธานี)

pin locationLocation
pin location

Sawang Wirawong, Ubon Ratchathani

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างองค์กร
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
• ควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานในการนำเข้า จัดเก็บสินค้าให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการคัดแยกสินค้าแต่ละประเภทและจำนวนได้ถูกต้อง รวมทั้งการจัดและนำออกสินค้าให้มีประสิทธิภาพ โดยควบคุมประเภทและจำนวนสินค้าที่นำออกทุกรายการให้ถูกต้องตามเอกสารที่แนบมาเพื่อเบิก • ควบคุมและตรวจสอบการเรียงสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของคลังสินค้า โดยตรวจสอบความสะอาดของคลังสินค้าให้อยู่สภาพดีเหมาะแก่การจัดเก็บสินค้า • ตรวจสอบสภาพของคลังสินค้าและทำการประสานงานเพื่อทำการซ่อมแซมให้คลังสินค้าอยู่ในสาพที่ดี เหมาะแก่การจัดเก็บ • ควบคุมการทำงานของพนักงาน อุปกรณ์ (รถForklift, รถขนส่ง) และ สถานที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้า ให้อยู่ในสภาพที่ดี เรียบร้อย พร้อมใช้งาน รวมทั้งแจ้งและประสานงานซ่อมแซม หากชำรุด • ประสานงานและวางแผนเพื่อจัดเตรียมปริมาณรถขนส่งให้เพียงพอและเหมาะสมกับงานขนส่งสินค้า รวมถึงการจัดเรียงสายการส่งสินค้าในแต่ละวัน โดยมีระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าไม่เกิน 3 วัน • ควบคุมพนักงานจัดส่งนำสินค้าขึ้นรถและดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพดีตลอดการเดินทาง จนกว่าจะถึงมือลูกค้า รวมทั้งรับผิดชอบในการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานจัดส่งสินค้าและพนักงานขนส่ง • ตรวจสอบ จัดทำรายงานต่างๆ ให้กับสำนักงานใหญ่ อาทิ ตรวจสอบการบันทึกและความถูกต้องของรายงานการใช้รถขนส่งประจำวัน หรือ รายงานscorecard • ถ่ายทอดแผนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยประชุมแผนงานอย่างสม่ำเสมอ มอบหมาย บริหารภาระงานในทีมงานได้อย่างเหมาะสม • วิเคราะห์ สอนงาน โค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. ชาย อายุไม่เกิน 35-40 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ Supply chain หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การจัดการคลังสินค้าระดับผู้จัดการ 5 ปีขึ้นไป ( ISO : 9001 , GMP )
 4. มีภาวะผู้นำ สามารถวิเคราะห์งานคลังสินค้าได้ดี
 5. หากมีประสบการณ์ทำงานในบริษัทกระจายสินค้าอุปโภค บริโภค (FMCG) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีประสบการณ์ทำงานกับระบบ Software ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบSAP
 7. เข้าใจระบบงาน Software ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลังสินค้า อาทิ ระบบ WMS
How to apply
 • ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายสมัครงาน โดยระบุสาขาที่ต้องการสมัคร พร้อมแนบหลักฐานส่วนตัว หลักฐานการศึกษา และรูปถ่าย 1 รูป มาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป
 • ส่งเอกสารการแนะนำตัวมาทางอีเมลล์
 • สมัครผ่านทาง Jobthai
 • Contacts
  ฝ่ายบุคคล
  บริษัท เดอเบล จำกัด (Durbell Co., Ltd.)
  เลขที่ 288/1 ถนนเอกชัย
  Khlong Bang Phran Bang Bon Bangkok 10150
  Tel. : 02-417-0400-521
  Email : durbell_94@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  Tha Chang Sawang Wirawong Ubon Ratchathani
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company