รับสมัครด่วน
Sep 22, 2020

ผู้จัดการแผนกบัญชี

pin locationLocation
pin location

Chatuchak, Bangkok

salary iconSalary
salary iconเริ่ม 40,000 บาทขึ้นไป ตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1.สอบทานงบการเงินประจำเดือน ประจำปี ส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ และยื่นภาษีต่อสรรพากร 2.จัดทำข้อมูล และนำเสนอข้อมูลทางบัญชีและการเงิน ให้กับผู้บริหารระดับสูง ใช้ประกอบการตัดสินใจ 3.ดูแลทีมงานให้ปฏิบัติงานไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 4.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบันทึกบัญชี ตรวจทานรรายการกระทบยอดรายการบัญชี 5.จัดทำงบประมาณของบริษัท และดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้ 6.จัดทำข้อมูลทางบัญชีและการเงิน รวบรวมข้อมูลทางบัญชีและเอกสารต่างๆ เพื่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบ บัญชี สำหรับการเข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี 7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง
  2. อายุ30-35 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถปิดงบการเงินได้ มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 5 ปี
  5. มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากรเป็นอย่างดี
  6. สามารถติดต่อหน่วยงานราชการ ชี้แจงกรมสรรพกร ผู้สอบบัญชีได้และผู้ใต้บังคับบัญชา
  7. มีความเป็นผู้นำ วางแผน ควบคุมและติดตามงานตามแผน บริหารทีมงานได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถความควบคุมอารมณ์ภายใต้ภาวะความกดดันสูง
  8. มีภาวะผู้นำ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความละเอียดรอบคอบ และ มีความรับผิดชอบต่องานสูง มีความทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมาย
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - ส่งใบสมัครทาง E-mail หรือ - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด - กรุณาส่ง Resume / Transcript พร้อมรูปถ่ายผลงาน ( Portfolio ) มาเพื่อพิจารณา - สามารถสมัครได้ วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
Contacts
คุณศิริวรรณ
บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
109 ถ.วิภาวดี -รังสิต
Latyao Chatuchak Bangkok 10900
Tel. : 02-939-4999 ต่อ 1174-1175
Email : nakhonchaiair_57@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Latyao Chatuchak Bangkok
Directions
BTS รถเมล์สาย 29, 510, 52 , 191 , 69 , 504 , 555, 134 และ 206 สถานที่ใกล้เคียง กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟน วัดเสมียนนารี
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.