JobThai
Jan 13, 2022

Operation Manager

pin locationLocation
pin location

Suan Luang, Bangkok

salary iconSalary
salary icon50,000-70,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 คน
Apply
Job Descriptions
1.วางแผนกลยุทธ์ทางการขายและการตลาดประจำปี 1.1. วิเคราะห์และทำความเข้าใจกับเป้าหมายที่ได้รับ พร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ์ของแบรนด์ที่รับผิดชอบ 1.2. วางแผนดำเนินงานของแบรนด์ที่รับผิดชอบในแต่ละปีให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 1.3. วางแผนร่วมกับผู้อำนวยการแบรนด์และ/หรือฝ่ายการตลาดเพื่อกำหนดแคมเปญส่งเสริมการขายในแต่ละปี 1.4. วางแผนการสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า เป็นตัวแทนในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อให้ร้านเป็นที่รู้จักและที่นิยมในพื้นที่ที่ร้านจัดตั้งอยู่ 2.งานบริหาร 2.1. กำหนดยอดขายของร้านแต่ละร้านที่รับผิดชอบ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกๆ ร้านมีเป้าหมายในการขายทั้งรายเดือนและรายปีอย่างชัดเจน 2.2. ควบคุมดูแล ติดตามและตรวจสอบยอดขายและผลประกอบการของร้านและวัดผลตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ 2.3. บริหารต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (ต้นทุนอาหาร/ ต้นทุนแรงาน/ และต้นทุนอื่นในการปฏิบัติงาน) ของร้านอาหารที่ดูแลภายใต้แบรนด์ที่รับผิดชอบ 2.4. ดำเนินงานตามแคมเปญส่งเสริมการขายในแต่ละปี 3.งานพัฒนาระบบการทำงาน และผลิตภัณฑ์ 3.1. อธิบายและสื่อสารให้ ผู้จัดการเขตและทีมที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3.2. สร้างความสัมพันธ์และหาโอกาสในการเพิ่มการขายภายในกลุ่มแบรนด์ที่รับผิดชอบ 3.3. ตรวจสอบดูแลมาตรฐาน Q.S.C รวมทั้งมาตรฐานการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้างและสภาพภายในและภายนอกของร้าน เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด 3.4. ร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาแบรนด์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่และ/หรือแนวคิดของร้านใหม่เพื่อตอบสนองลูกค้า 3.5. ตรวจสอบดูแลมาตรฐาน ความรับผิดชอบสังคมขององค์กรตามแผนงานที่กำหนด 3.6. แก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์หาแนวทางเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดให้แก่สาขาที่รับผิดชอบ 4.งานพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 4.1. วางแผนพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานและความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ 4.2. ชี้แจง ควบคุม ดูแลและติดตาม จนมั่นใจว่าทีมงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามเงื่อนไขของแผนการตลาดและโปรโมชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและสื่อต่างๆในการประชาสัมพันธ์ 5. งานจัดทำรายงานนำเสนอการบริหาร
Qualifications
  1. ไม่จำกัดเพศ
  2. อายุ 35-45 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  4. มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานร้าน หรือเป็นผู้จัดการเขต อย่างน้อย 5-10 ปีขึ้นไป
  5. สามารเดินทางไปปฏิบัติงานตามสาขาทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และที่ต่างจังหวัดได้
  6. เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่านอีเมล - สมัครผ่านทาง Jobthai - ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ - Walk-in เข้ามาสมัครที่บริษัท
Contacts
ปรวัฒน์
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), Zen Corporation Group Public Company Limited
662 Onnut 17 Suanluang, Suanluang Bangkok 10250
Tel. : 065-529-1859 , 083-292-5511 , 02-019-5000 ต่อ 416
Email : zengroup_42@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: jach313
Location
https://goo.gl/maps/zqLr6cSmonH7CWRi9
Suan Luang Suan Luang Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company