JobThai
รับสมัครด่วน
Jan 19, 2022

เจ้าหน้าที่บัญชี (ต้นทุนการผลิต) บัญชีทั่วไป BOI

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Sikhio, Nakhon Ratchasima

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon4 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1.รวบรวมสถิติแต่ละแผนกมาคิดต้นทุนในแต่ละเดือน 2.จัดทำต้นทุนการผลิตแต่ละแผนก 3.จัดทำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผลิต เพื่อประกอบงบต้นทุนการผลิต 4.ตั้ง CODE สินค้าในโรงงาน ภายในและภายนอก 5.ตรวจนับ Stock ทุกสิ้นเดือน 6.สรุปรายงานสินค้าคงเหลือทุกสิ้นเดือนและบันทึกบัญชี 7.ตรวจเช็คการขายซากเศษวัสดุของเก่าร่วมกับสโตร์ 8.บันทึกการลงบัญชีค่าใช้จ่ายเงินสดย่อยทั้งหมด 9.งานอื่นๆ ที่นายจ้างมอบหมาย 10.ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ประกาศ คำสั่ง และนโยบายของบริษัทฯ 11.ปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในแผนกให้สอดคล้องกับงานระบบที่บริษัทได้รับการรับรอง BOI ทรัพย์สิน 1. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินถาวรของบริษัท พร้อมติดรหัสทรัพย์สินถาวร 2. ตั้งรหัสทรัพย์สินถาวรที่มีการซื้อ,และแก้ไขรหัสที่โอนย้ายไปใช้ในแต่ละแผนก 3. จัดทำรายงานและสรุปงานระหว่างทำ,อุปกรณ์ระหว่างทางพร้อมจัดเก็บและบันทึกบัญชีทรัพย์สินถาวร 4. ตรวจเช็คและจัดทำรายงานโอนย้าย,ขาย,ทรัพย์สินที่มีการย้ายไปใช้ในแต่ละแผนกและนอกบริษัท 5. ตรวจเช็คทรัพย์สินถาวรทุกไตรมาส 6. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินด้านทรัพย์สินถาวร,เงินค้ำประกันผลงานและทรัพย์สินที่ติดภาระค้ำประกัน 7. แจ้งเปิดดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดและยื่นคำขอรับการส่งเสริม แก้ไข และขยายระยะเวลาในการนำเอาเครื่องจักร 8. ยื่นขออนุมัติและขอยกเว้นอากรในการนำเอาเครื่องจักร,วัตถุดิบและสินค้า พร้อมตรวจสอบและเคลียร์เอกสารขาเข้า 9. ยื่นสูตรการผลิตสำหรับวัตถุดิบที่มาผลิตเพื่อส่งออกและตัด Stock 10.ยื่นแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตอนสิ้นปี และจัดทำรายงานเกี่ยวกับ BOI 11. ตรวจเอกสาร 19 ทวิ และทำการขอคืนภาษี พร้อมสรุปยอดคงค้าง 1213. ตรวจเช็ค Stock ทุกสิ้นเดือน 14. งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่ร้องขอ 15.งานอื่นๆ ที่นายจ้างมอบหมาย 16.ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ประกาศ คำสั่ง และนโยบายของบริษัทฯ 17.ปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในแผนกให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO9001 ระบบการ จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ,ระบบ GMP & HACCP และ ISO 14001 .ตรวจเอกสารงานระหว่างก่อสร้างและงานระหว่างติดตั้งว่าบันทึกบัญชีตามบัตรส่งเสริม
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  3. มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำบัญชีและการเงิน
  4. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชี หรือมีประสบการณ์ บัญชีต้นทุน
  5. มีความรับผิดชอบสูง สามารถรับแรงกดดันได้
วิธีการสมัคร
- สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท - สมัครทาง E-mail - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ติดต่อ
นางสาว อุรัสยา สมดี
VAVA PACK CO.,LTD.
โทรศัพท์ : 065-083-6123
อีเมล : vavaflex14_71@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 044-413-103
เว็บไซต์ : http://www.vavapack.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
Sikhio Sikhio Nakhon Ratchasima
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้