รับสมัครด่วน
Sep 18, 2020

Engineer ประจำโรงงานปทุมธานี

pin locationLocation
pin location

Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
-ดูแลระบบไฟฟ้าและการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ -รับผิดชอบในด้านซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM.) การบำรุงรักษาตามสภาพของโรงงาน -จัดทำและปรับปรุงระบบเอกสารรายงานต่าง ๆ , แปลข้อมูลด้านเทคนิคของเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ในฝ่าย ฯ เพื่อใช้อ้างอิงและปฏิบัติงาน -สนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคให้กับแต่ละแผนก เพื่อผลในการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพของ เครื่องจักรอุปกรณ์และการซ่อมบำรุง ช่วยวิเคราะห์ความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของโครงการปรับปรุง
Qualifications
  1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
  2. มีประสบการณ์ในสายงาน 3-5 ปี
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
How to apply
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ได้ในทันที - สมัครด้วยตนเอง หรือสาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้น ๆ - ส่งประวัติทางไปรษณีย์ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) 2. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติ พร้อมเอกสาร สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 214 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย) 3. ผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี) 4. ประวัติย่อ (Resume) - สมัครทางอีเมลที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงานค่ะ ***ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ระบุไว้เท่านั้น***
Contacts
ฝ่ายสรรหาว่าจ้าง
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
Tel. : 091-119-3005
Email : Thainamth_422@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Pathum Thani
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.