รับสมัครด่วน
Sep 16, 2020

วิศกร (ไฟฟ้า) ประจำโครงการ คลองแงะ สงขลา

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Na Thawi, Songkhla

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon3 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
การเตรียมงานก่อนการก่อสร้าง - สำรวจพื้นที่หน้างาน เพื่อเลือกเทคนิคการทำงานและวางแผน การดำเนินงานทั้งหมด - ถอดรายการวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการและวางแผนการ นำวัสดุเข้าไซด์งาน - จัดทำเอกสารขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ - สำรวจพื้นที่หน้างาน เพื่อวางแผนการดำเนินงานและสรุป ปัญหาอุปสรรค - จัดทำแบบ Shop Drawing เพื่อขออนุมัติก่อนการดำเนินงาน - จัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อขออนุมัติก่อนการ ดำเนินงาน - ขออนุมัติกรมทางหลวง/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการเข้าพื้นที่เพื่อทำงาน การดำเนินงานในระหว่างการก่อสร้าง - ควบคุมการดำเนินงานโครงการ - ควบคุมผู้ให้บริการภายนอกและโฟร์แมนประจำโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่าย - แก้ไขปัญหาในระหว่างการดำเนินโครงการ - จัดทำรายงานความคืบหน้าของการดำเนินโครงการประจำวัน ทั้งความก้าวหน้าด้านเอกสารและงานก่อสร้าง - จัดทำรูปเล่มรายงานความก้าวหน้างานประจำสัปดาห์/ ประจำเดือน ให้กับผู้ว่าจ้าง - ประชุมหารือความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขในบริษัทและกับผู้ว่าจ้าง - จัดทำเอกสารเบิกงวดงานกับผู้ว่าจ้าง - รวบรวมจัดทำรูปเล่มเอกสารเบิกงวดงานกับผู้ว่าจ้าง การดำเนินงานเมื่อจบการก่อสร้าง -จัดทำเอกสารส่งมอบงานโครงการและคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ - จัดทำแบบ As-built Drawing ตามที่ได้ก่อสร้างจริงให้กับผู้ว่าจ้าง - ทำหนังสือขอรับเงินงวดสุดท้าย (เงินส่วนที่เหลือและเงินประกันผลงาน) - จัดส่งรายงานการวัดผลการปฏิบัติงาน KPI และตรวจสอบรายงาน KPI ของผู้ใต้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ปริญญาตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
  2. ประสบการณ์การทำงานด้านงานโครงการ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  3. มีความรู้ด้านการบริหารงานโครงการ
  4. มีความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
  5. มีความรู้ด้านกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
  6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word , Excel และ Power Point ได้ดี
  8. มีภาวะผู้นำ
  9. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  10. สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและวางแผนการทำงานได้ดี
วิธีการสมัคร
- ส่งประวัติการสมัครงานผ่านทาง e-mail - โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ที่ระบุไว้ - สมัครผ่านปุ่ม (click apply now) jobThai - สมัครและพร้อมสัมภาษณ์ทันที ตามวันที่ระบุไว้
ติดต่อ
คุณกมลพรรณ
บริษัท ศรีชลธร จำกัด
114/91-92 ม.5 ถ.ภูมิเวท
Pak Kret Pak Kret Nonthaburi 11120
โทรศัพท์ : 02-960-7640-4 ต่อ 138 หรือ 094-914-6536
อีเมล : sct01_26@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-960-7939
เว็บไซต์ : https://www.srichonlathorn.com/
สถานที่ปฏิบัติงาน
Na Thawi Na Thawi Songkhla
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form