รับสมัครด่วน
Oct 15, 2020

Supply Chain Manager

pin locationLocation
pin location

Nava Nakorn Industrial Estate Pathumthani Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างและประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1.วางแผน ควบคุม ติดตามการทำงานของงานจัดซื้อในประเทศ และต่างประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท 2.ประชุมกับฝ่ายขายเพื่อ ติดตามเรื่อง Forecast Order และแผนการขาย รวมถึงเรื่อง Stock สินค้าและการหาช่องทางระบาย 3.ติดต่อ Supplier เพื่อ Sourcing วัตถุดิบ ขอตัวอย่าง ใบเสนอราคา เพื่อเปรียบเทียบราคาและนำตัวอย่างมาทดลอง 4.ควบคุมและดูแลการส่งมอบให้เป็นไปตาม Delivery Schedule ของลูกค้า 5.Control Stock ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพียงพอ 6.จัดทำรายงานประจำวัน สัปดาห์ และประจำเดือนเสนอผู้บริหาร 7.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย - หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารอุตสาหกรรม/การผลิต/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้าน Supply Chain หรืองานจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศ ธุรกิจ FMCG/อาหารเครื่องดื่ม มาไม่น้อยกว่า 5 ปี ขึ้นไป
  4. มีความรู้การวางแผน คิดวิเคราะห์เป็นอย่างดี
  5. ใช้อุปกรณ์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์สำนักงาน Word/Excel/Power Point ได้ดี
  6. สื่อสาร เขียนภาษาอังกฤษได้ดี และสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครผ่าน Email
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120
Tel. : 02-2100220#1312
Email : simplefood_75@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani
Directions
สำนักงานสาทร อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ สำนักงานนวนคร ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 88 หมู่ที่ 20 ซอยนวนคร 14/1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company