JobThai
Nov 27, 2023

PRODUCTION SUPERVISOR

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconตามตกลง+ตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon4 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- วางแผนมอบหมายและติดตามให้มีการใช้ วัตถุดิบ กำลังคน เครื่องจักร และสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้มีต้นทุนการผลิตต่ำสุด - รับผิดชอบ ควมคุมและติดตามการทำงานของฝ่ายผลิตตามเป้าหมายขององค์กร - ปฏิบัติตามหลัก GMP /สร้างแรงจูงใจและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงานให้กับทีมงาน - สร้างเสริมทัศนะคติที่ดี ให้คำแนะนำที่เหมาะสม และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของพนักงานที่มีต่อองค์กร - ดูแลพฤติกรรมของพนักงานฝ่ายผลิต ตักเตือนและแนะนำให้พนักงานมีพฤติกรรมที่เหมาะสม - มอบหมายและติดตามงานการดูแล ปรับปรุง และบำรุงรักษา สภาพโรงงานให้ถูกสุขลักษณะที่ดีของโรงงาน ผลิตอาหาร รวมถึงความสะอาดและความเป็นระเบียบในทุกพื้นที่ของโรงงาน - เสนอแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของการผลิต - มีประสบการณ์ทางด้านการผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่ม
Qualifications
  1. เพศชาย-หญิง
  2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรอุตสาหการ วิทยาศาสตร์อาหาร การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในด้านการวางแผนผลิตอย่างน้อย 3 ปี
  4. มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, มีความละเอียดรอบคอบ, มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มีความซื่อสัตย์สุจริต, มีทัศนะคติในการทำงานที่ดี
  5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  6. มีความรู้ ด้าน GMP HACCP BRC HALAL หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวกับการรับรองอาหาร
  7. มีประสบการณ์ในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายผลิต
  8. เพศหญิง มีประสบการณ์ในการทำงาน จบวิศวกรรมอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
1. สามารถสมัครผ่าน Jobthai 2. เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง (Walk in) 3. สมัครทางอีเมล
Contacts
แผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
Tel. : 034-710-999 ต่อ 102 , 081-668-2681
Email : hrnppfood_02@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Ban Bo Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.