Mar 30, 2020

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (Engineering Manager)

pin locationLocation
pin location

Tha Mai, Chanthaburi

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Apply
Job Descriptions
 • 1.กำหนดเป้าหมาย KPIs
 • 2.วางแผนงานการใช้เครื่องจักรระบบทำความเย็น เครื่องจักรระบบการผลิต
 • 3.ดูแล บริหารงานบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • 4.ดูแล ควบคุมการเบิก-จ่าย จัดหาอะไหล่สำคัญที่จำเป็นในงานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์สำคัญในขบวนการผลิต
 • 5.เตรียมความพร้อมระบบสาธาระณูประโภคต่างๆและการจัดการด้านพลังงาน
 • 6.ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 • 7.บริหารงานแผนกวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพ
 • 8.บริหาร วางแผน ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการใช้งบประมาณ
 • 9.จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสื่อสาร ถ่ายทอด แผนงานนโยบายให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติ
 • 10.วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ดำเนินการตามแผน และติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
 • 11.
Qualifications
 1. ป.ตรี, วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล , ไฟฟ้า , อุตสหการ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่าที่กฏหมายกำหนด /สามารถทำงานได้ในวันเสาร์
 3. มีประสบการณ์ด้าน วิศวกรรม ซ่อมบำรุงโรงงาน หรือในงานที่เกี่ยวข้อง 7 ปีขึ้นไป /(ผอส.)
 4. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office เช่น Microsoft Word , Microsoft Excel, Power point , Internet ,Auto CAD , Visio
 5. มีความละเอียดรอบคอบ และมีวินัยในการปฏิบัติงาน
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพแข็งแรง
 7. มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่ปฏิบัติ
 8. มีประสบการณ์ด้าน การประเมินความเสี่ยง ISO 9001-2015 , ISO 14001-2015 ,ISO 50001
 9. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 10. เน้นเคยผ่านการซ่อมบำรุงระบบทำความเย็นของห้องเย็น (แอมโมเนียจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
How to apply
 • 1. โทรนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ด้านล่าง
 • 2. เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง (มีสัมภาษณ์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์)
 • 3. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ (ถึงคุณปราชญา เสนาะสรรพ์)
 • 4. ส่งประวัติทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่าง
 • 5. สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที
Contacts
คุณปราชญา เสนาะสรรพ์
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
43//4 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
Tel. : 095-685-1691 หรือ 088-227-2275
Email : sunshine_54@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
ประจำโรงงานท่าใหม่ จ.จันทบุรี
Song Phi Nong Tha Mai Chanthaburi
Directions
 • สำหรับคนที่ต้องการโดยสารรถประจำทางไปจันทบุรี มีให้เลือกทั้งรถทัวร์ และรถตู้ มีให้ขึ้นได้หลายจุด เช่นสถานีขนส่งเอกมัย หมอชิต อนุสาวรีย์ชัยฯ ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง (ปอ.1 และรถตู้)
 • สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนั้น เส้นทางในการเดินทางสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งโดยมากแล้วจะเดินทางผ่านไปทาง อำเภอบ้านบึง (จ.ชลบุรี) -> อำเภอแกลง (จ.ระยอง) -> จันทบุรี ซึ่งเส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี เพราะเป็นเส้นที่สั้นที่สุด ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงกว่าๆ ก็ถึง
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company