Jul 27, 2021

เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด 1

pin locationLocation
pin location

Ratchathewi, Bangkok

salary iconSalary
salary iconขึ้นอยู่กับประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions iconNot specified
Apply
Job Descriptions
1. ดำเนินงาน ตามแผนงานและโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 2. คิด Campaign เพื่อรักษาและกระตุ้นเป้าหมายยอดหนี้คงค้าง และป้องกันลูกค้าปิดสัญญา หรือยกเลิกบัตร Umay+ โดยนำเสนอกิจกรรมทางการตลาดเพื่อรักษาความสัมพันธ์ลูกค้าไว้ 3. ค้นหาและนำเสนอข้อมูลทางการตลาดให้กับทีมงานและหัวหน้างาน เช่น ข้อมูลสินเชื่อจากคู่แข่ง เพื่อสามารถการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาได้ทันกับสถานการณ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาความสัมพันธ์ลูกค้าไว้ 4. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการรักษาจำนวนลูกค้าและยอดหนี้คงค้างตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ ในรูปแบบรายงานผลการดำเนินงาน
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
  2. อายุ : 23 – 30 ปี่
  3. มีประสบการณ์ 1-2 ปีในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
  4. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการวางแผนการตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูล
  5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
How to apply
นัดหมายสัมภาษณ์งาน ทางโทรศัพท์: 02-079-0923, โทรศัพท์มือถือ 06-1417-3039 หรือ Line ID : esb_recruitment แนะนำวิธีการเดินทาง อาคาร RASA TWO (MRT เพชรบุรี ทางออก 2) **สำหรับสาขาต่างจังหวัดสามารถสมัครงาน ณ.สาขา Umay+ได้เลย เอกสารการสมัครงาน 1. CV/Resume (ถ้ามี) 2. สำเนาวุฒิการศึกษาระบุวันจบ 1 ชุด (โปรดนำตัวจริงมาแสดงเพื่อตรวจสอบข้อมูลเทียบกับสำเนา) : 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (โปรดนำตัวจริงมาแสดงเพื่อตรวจสอบข้อมูลเทียบกับสำเนา) 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 5. รูปถ่าย สี 1 นิ้ว (เสื้อเชิ้ต/สูท) 1 รูป 6. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร 1 ชุด (เพศชาย = สด.8/สด.43)
Contacts
ฝ่ายบุคคล
EASY BUY CO., LTD.
อาคาร รสา ทู ชั้น 10 เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี
Makkasan Ratchathewi Bangkok 10400
Tel. : 02-079-0923
Email : easybuy_128@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-621-4493
LINE ID: easybuy01
Location
ปฎิบัติงาน ณ อาคาร รสา ทู ( MRT เพชรบุรี ทางออก2 )
Thanon Phetchaburi Ratchathewi Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company