รับสมัครด่วน
Oct 26, 2020

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

pin locationLocation
pin location

Prasat, Surin

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1.ติดตามตรวจสอบคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบบำบัดอากาศเสีย ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 2.ดำเนินการจัดการกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 3.รายงานชนิดและปริมาณมลพิษ รว.1-3 ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 4.รายงานตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานราชการ 5.รายงานแบบบันทึกระบบน้ำเสีย ทส. 1-2 ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 6.วางแผนโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานด้านสิ่งแวดล้อม 7.ตรวจสอบสภาพและดูแลร่องระบายน้ำฝนภายในโรงงาน 8.ตรวจสอบสภาพและดูแลการทิ้งขยะภายในโรงงาน 9.ตรวจสอบสภาพและดูแลหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย 10.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการบูรนาการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 11.ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของบริษัทงานระบบมาตรฐานต่าง ๆ เช่น FSSC 22000, ISO 14000, BONSUCRO และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Qualifications
  1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง\t
  2. ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน
  3. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (PDCA) ในการทำงานและการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
  4. มีความรู้พื้นฐานระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5. สามารถควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษ เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ และกากอุตสาหกรรม ให้เกิดประสิทธิภาพ
How to apply
- ขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ที่ป้อมยามหน้าบริษัท - สมัครทาง E-mail - สมัครทางเว็ปไซต์ Jobthai
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
246 ม.13 นิคมอุตสาหกรรมปราสาท
Prue Prasat Surin 32140
Email : surinsugar_75@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 044-551-604
Location
Prue Prasat Surin
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.