รับสมัครด่วน
Oct 20, 2020

จป.วิชาชีพ

pin locationLocation
pin location

Bang Bo, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. จัดทำแผนส่งเสริมความปลอดภัย 2. รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามหน้าที่ของ จป.วิชาชีพ ที่กฎหมายกำหนด 3. วิเคราะห์และตรวจหาสาเหตุการประสบอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน 4. อบรมให้ความรู้แก่พนักงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน 5. ดูแลและควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยต่าง ๆ 6. ติดต่อประสานงาน จัดทำรายงานและส่งเอกสารต่างๆ กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 7. งานซ้อมแผนฉุกเฉินของบริษัทฯ 8. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆ
  3. มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
  4. มีความรู้ และเข้าใจกฎหมายความปลอดภัยเป็นอย่างดี
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีภาวะผู้นำ
  6. มีความรู้เกี่ยวกับ ISO 9001/GMP วัตถุอันตราย หรือระบบมาตรฐานอื่นๆ
  7. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
  8. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office/เครื่องถ่ายเอกสารได้
  9. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  10. มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่าน Job Thai (Click Apply Now) - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ - สมัครผ่าน web recruit ของบริษัท
Contacts
คุณประไพพร/คุณหนูลิด
บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
98 หมู่ 1
Khlong Niyomyattra Bang Bo Samut Prakan 10560
Tel. : 02-317-5485-89 ต่อ 148 , 086-342-2063
Email : hrkingstella_29@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-317-5490
Location
Khlong Niyomyattra Bang Bo Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.