รับสมัครด่วน
Apr 16, 2021

Site Engineer (โยธา) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจ.กำแพงเพชร

pin locationLocation
pin location

Khlong Khlung, Kamphaeng Phet

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
1. ประสานงานและติดตามแผนงานของการก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งร่วมวิเคราะห์และแก้ไขในงานโครงการต่างๆให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 2. ดำเนินงานต่างๆ ทางด้านโยธาให้มีทิศทางเดียวกับเป้าหมายงบประมาณและนโยบายของบริษัทฯ 3. รายงานความก้าวหน้าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ 4. สรุปและรายงานข้อมูลการสำรวจ ก่อน และหลังการ ก่อสร้าง 5. วางแผนและควบคุมการดำเนินงาน ในกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 6. ติดต่อและประสานงานกับบริษัทฯภายนอก อันจะทำให้การดำเนินงาน ได้รับประโยชน์และเกิดความสำเร็จอย่างดี 7. ประสานงาน ดูแลการดำเนินงานของSubcontract ให้มีประสิทธิภาพ และเสร็จตามเป้าหมายกำหนด 8. ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา และมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 3. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์เว้นเสาร์ได้ เเละปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กระตือรือร้นเเละใฝ่รู้ในงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 6. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว) ระดับภาคีขึ้นไป ( ระดับสามัญจะพิจารณาให้เป็นพิเศษ )
How to apply
 • สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา"
 • สมัครผ่าน JobThai
 • ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail recruit@ace-energy.co.th
 • Contacts
  ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
  เลขที่ 1 ซอยเจริญรัถ19
  Khlong San Khlong San Bangkok 10600
  Tel. : คุณพนิดา (สำนักงานใหญ่) 063-206-8067คุณพิมลพรรณ (สำนักงานใหญ่) 063-210-9506 คุณอุศุมา (สำนักงานใหญ่) 065-719-6346คุณยุทธศักดิ์ โซนอีสานบน 081-372-7748 คุณอำนาจ ไซต์งานสวนกิตติ 084-361-6299, 065-509-1270
  Email : shaiyo14_219@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  ไซต์ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจ.กำแพงเพชร และย้ายตามไซต์งานต่างๆได้
  Khlong Khlung Khlong Khlung Kamphaeng Phet
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company