JobThai
Jan 25, 2022

หัวหน้ากะ (Store-RM) ** ปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.ระยอง **

pin locationLocation
pin location

Nikhom Phatthana, Rayong

salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ตรวจสอบรับสินค้าตามรายการสั่งซื้อสินค้า และตรวจสอบบความถูกต้องของสินค้า 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการรับ - จ่ายวัตถุดิบ เข้าสู่กระบวนการผลิต 3.วิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุของรายการสินค้าที่มียอดการเบิกผิดปกติ 4.จัดทำสถิติรายการจ่ายวัตถุดิบที่มียอดผิดปกติ เพื่อส่งให้หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ปัญญา 5.ตรวจนับสต๊อกวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกับ แผนกบัญชี 6.ดูแลพื้นที่จัดเก็บให้เรียบร้อยอยู่อย่างสม่ำเสมอ 7.ควบคุมดูแลพนักงานภายในองค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและสามารถปฎิบัติให้ได้ตามเป้าหมายของแผนกที่ได้กำหนดไว้ 8.เนื่องจากตำแหน่งนี้มีพนักงานหลายคน หากคนใดคนหนึ่งไม่มาปฏิบัติงาน ให้หัวหน้าแผนกเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานแทน
Qualifications
  1. ไม่จำกัดเพศ
  2. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี,คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมสต๊อกสิ้นค้าคงคลังและการจัดงานเข้าสู้กระบวนการผลิต
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  5. มีประสบการณ์ใช้ระบบ ERP ในการดูแลสินค้าและสามารถเข้ากะได้
  6. มีความขยันและรอบคอบในหน้าที่การงาน
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - ส่ง E-mail - สมัครด้วยตัวเอง (ตามสาขาที่เปิดรับสมัคร) - สอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรด้านล่าง ** สมัครงาน จ.นครปฐม กรุณาติดต่อ คุณสุวิภากร, คุณอรวรรณ หรือคุณเกตวลี เท่านั้น !! ** สมัครงาน จ.ระยอง กรุณาติดต่อ คุณนภสกร, คุณนลพรรณ เท่านั้น !!
Contacts
คุณนภสกร
กลุ่มบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
Tel. : 038-017-471-73 ต่อ 203 มือถือ 081-344-4163
Email : hrtpbi_175@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-429-0358
Location
ซอย 13
Makham Khu Nikhom Phatthana Rayong
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company