เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

> 10,000 คน
3,001 - 10,000 คน
1,001 - 3,000 คน
501 - 1,000 คน
0 - 500 คน
 ภาค/จังหวัด:  กรุงเทพและปริมณฑล
 พบ 596,015 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
88%
31 ปี  
1 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานทำเครืองดื่ม,Barista
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  13,000
ปวช. ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Barista (อาวุโส) , Barista , ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
94%
48 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  70,000-80,000
ปริญญาโท เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( มีใบประกอบวิชาชีพครู ) มหาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปริญญาตรี ขนถ่ายวัสดุเครื่องกล ( ทำงาน และเรียนไปด้วย ) มหาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ ( สจพ )
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ , ผู้จัดการจ้ดหา จัดซื้องานโครงการในประเทศ , ผู้จัดการจ้ดหาในประเทศ , วิศวกรฝ่ายขายอาวุโส , หัวหน้างานจัดซื้อ/จัดหา และวางแผน order
100%
38 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  40,000-45,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการโครงการ , ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน ( งานเฟอร์นิเจอร์ ) , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต ( งานเฟอร์นิเจอร์ ) , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต ( กระจกรถยนต์ )
83%
32 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนก , หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
92%
26 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ(เทคโนโลยีวิศวกรรมไม้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรสำนักงาน (Office engineer) , ประมาณราคา , นักศึกษาฝึกงาน
80%
54 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  -
ปวส. ช่างยนต์ ว.เอเซียอาคเนย์
ปวช. ช่างกลโรงงาน กนกเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ทั่วไป , คลังสินค้า , หัวหน้าส่วนผลิต
74%
32 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี , เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร , เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
92%
42 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  28,000 ขึ้นไป
ปวส. การบัญชี ร.ร.เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)
ปวช. การบัญชี ร.ร.สหะพาณิชย์(แผนกพณิชยการ)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชี-การเงิน(หยุดเสาร์-อาทิตย์) , Account-AR (ทั้งระบบ) / หยุดเสาร์-อาทิตย์ , ธุรการประสานงานขาย (หยุดเสาร์-อาทิตย์) , ธุรการบัญชี (หยุดเสาร์-อาทิตย์) , พนักงานธุรการ
85%
47 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าขาย , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , หัวหน้าจัดซื้อ , จัดซื้อ , จัดซื้อ
98%
33 ปี  
10 สมัครตำแหน่ง  :    Production,Planing
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี General Fisheries Khon Kaen University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Kanoksin Pittayakom High School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Manager and Innovation , Industrial Engineering (Project) , Production Supervisor , Assistant Production Manager , Cold Storage, Store, Production, QC Supervisor
85%
39 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  28,000-32,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปวส. ภาษาธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการผู้บริหาร , เลขานุการผู้บริหาร , เลขานุการผู้บริหาร , Call Center
94%
32 ปี  
12 สมัครตำแหน่ง  :    project manager,Project engineer,Senior engineer
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  48,000-45,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ปวช. ช่างยนต์ เทคโนโลยีสยาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Site Engineer M&E , SITE ENGINEER& FIELD ENGINEER , JUNIOR SITE ENGINEER , SITE ENGINEER
93%
32 ปี  
13 สมัครตำแหน่ง  :    Web Master,Web Admin,It Support
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.เสาไห้วิมล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ website , Web Admin, Marketing Officer , IT SUPPORT , พนักงานสารสนเทศ , TECHNICAL SYSTEM
85%
27 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,000
ปวช. การจัดการ วังเด็กพัฒนาบริหารธุรกิจ
มัธยมศึกษาตอนต้น มักะสันพิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  รับจ่ายงาน ธุรการ , บาริสต้า
93%
40 ปี  
15 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างไฟฟ้า
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี(สมุทรปราการ)
ปวส. การติดตั้งไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า
98%
32 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  20,000 - 25,000
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ปวช. โลหะการ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์พลาสติก , ช่างเทคนิค
99%
47 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  45,500
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยมหานคร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ , โฟร์แมนประมาณการงานระบบ
73%
25 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
85%
27 ปี  
19 สมัครตำแหน่ง  :    Technician,Maintenance,Intrument
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,500
ปริญญาตรี เครื่องมือวัดและควบคุม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ (เทคนิคคอมพิวเตอร์) วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  customer service , Service Engineer
90%
25 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปวช. ช่างยนต์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกลขส.ทบ.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรวางแผน JIG/เครื่องจักร , นักศึกษาฝึกงาน
 พบ 596,015 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม