JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
17 July 2019
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
“เราคือกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจซึ่งเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งผลิตภัณฑ์สุรา เบียร์ โซดา และน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์สินค้าเบียร์ช้าง เบียร์อาชา เบียร์เฟดเดอร์บรอย สุราแสงโสม สุราแม่โขง สุราหงส์ทอง สุรามังกรทอง น้ำดื่มตราช้าง โซดาช้าง เครื่องดื่มแรงเยอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ และธุรกิจร้านอาหารโออิชิ
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ชุดพนักงาน
- โบนัส ฯลฯ
Position : Chef de Partie ร้าน So asean สาขา CW Tower รัชดา

Responsibilities
- สามารถทำอาหารได้ครบตามมาตรฐานมีคุณภาพ และรสชาตดี
- สามารถประกอบอาหารได้ตามสูตรที่กำหนดไว้
- สามารถคิดเมนูใหม่ๆเพื่อนำเสนอบริษัทได้
- สามารถประมาณการสั่งซื้อสินค้า เข้ามาขายได้อย่างเพียงพอต่อการขายในแต่ละวัน
- สามารถตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารได้อย่างดี
- สามารถทราบชนิด ชื่อของวัตถุดิบที่จะนำไปประกอบอาหาร
- ดูแลรักษาคุณภาพของอาหารให้คงคุณภาพที่ดีอยู่เสมอ
- สามารถจดจำสูตรและวิธีการทำอาหารได้เป็นอย่างดี
- ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ อุปกรณ์ให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ
- ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือในแต่ละวันอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีหน้าที่ดูแล และบริหารงานแผนกครัว
- ควบคุมคุณภาพของอาหารที่จัด / ปรุงเสร็จ ให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานกำหนด ก่อนส่งออกมาเสริฟให้ลูกค้า
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานครัวให้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงตามมาตรฐาน
- ควบคุมการใช้วัตถุดิบ ตามระบบ FIFO และให้เกิดความคุ้มค่า
- ควบคุมการใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องตามวิธีการ
- ควบคุมการตรวจนับยอดคงเหลือ , การสั่ง และการรับวัตถุดิบ
- รับฟังนโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน ที่มีการปรับเปลี่ยน แล้วนำไปถ่ายทอดให้กับพนักงานในแผนกทราบ
- อบรม ฝึกสอน และทวนสอบพนักงานภายในแผนกให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และการจดจำ
- รายงานเหตุการณ์ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
- ปฏิบัติหน้าที่ Checker
- จัดทำแผนวันหยุด / ลาของพนักงานครัว ประจำเดือน
- จัดทำแผนการทำกิจกรรมภายในแผนก ประจำวัน / สัปดาห์ / เดือน
- ตรวจสอบการการปฏิบัติ และลงบันทึก ในแบบฟอร์ม ของแต่ละตำแหน่ง
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Job Location
Huai Khwang,  Huai Khwang,  Bangkok
No. of Position Salary
1 อัตรา
N/A
Qualifications
  การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านอาหาร หรือเทียบเท่า
  ถ้าหากมีประสบการณ์งานครัวของโรงแรม หรือ ดูแลครัวมากกว่า 2 สาขาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถทำงานเป็นกะได้ / ทำงานในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
Apply for this position please contact
  Contact : คุณประภากร กำลังมา
  Tel : 065-558-3315, Line: tewprapakorn
How to Apply
- สมัครผ่าน JobThai
- สมัครทาง Email
- ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์
https://careers.thaibevgroup.com
Contact
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก  Khwaeng Khlong Toei  Khlong Toei
Bangkok  10110
Tel : 02-785-5555 ต่อ 11
Email : thaibev_454@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : https://careers.thaibevgroup.com
MRT : สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Job Code 1019964
Position Chef de Partie ร้าน So asean สาขา CW Tower รัชดา
Categories Food and Beverage/Chef/Cook/Bartender/Waiter
Subcategories Chef/Cook
Industry Food, Drink & Tobacco
Salary N/A
Date Posted 17 July 2019
Contact ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Click to view map
View All Positions of This Company