JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
25 June 2019
1577 Home Shopping Co.,Ltd.
ผู้ให้บริการช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ Call Center แบบครบวงจรรายแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งผู้บริโภค และเจ้าของผลิตภัณฑ์ ด้วยบริการที่เป็นมาตรฐานสากล พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปรียบเสมือนกุญแจสู่ความสำเร็จในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด

Benefits
 • ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนเงินช่วยเหลือครอบครัว
 • วันหยุดพิเศษในวันเกิดของพนักงาน
 • เบิกค่าหนังสือเสริมทักษะ และพัฒนาความรู้ได้เต็มจำนวน
 • ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพนักงาน
 • Position : Product Quality Assurance Advisor ปฏิบัติงานที่อาคารสาทรธานี 1

  Responsibilities
  -ตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตั้งแต่รับเข้าจนถึงครบอายุจัดเก็บ (shelf life) ทุกล็อตการผลิต
  -จัดทำมาตรฐานในการตรวจสอบ, หัวข้อการตรวจสอบ, วิธีตรวจสอบ, เกณฑ์การยอมรับและแผนการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Plan) รวมถึงจัดเก็บ Retained Sample
  -ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ บนฉลากผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิตและฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
  - ประสาน งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยสนับสนุนข้อมูลการจัดการเชิงคุณภาพ เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีตลอดอายุการเก็บรักษา เช่น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสภาวะการจัดเก็บที่เหมาะสม, ข้อควรระวังเกี่ยวกับสินค้าแต่ละประเภท, การจัดเรียง/จัดวางล็อตสินค้าบน shelfเป็นต้น
  -ประสานงานกับคลังสินค้าในการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ เช่น ร่วมกำหนดสภาวะจัดเก็บที่เหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์, การตรวจรับสินค้าจากผู้ผลิต ฯลฯ
  -ร่วมวิเคราะห์สาเหตุ, ติดตามการแก้ไขปัญหาที่พบร่วมกับ Supplier เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ
  -ออกเอกสารแจ้งปัญหา, Non Conforming Report ให้ผู้เกี่ยวข้อง
  -Audit สาขาและโรงงานตามแผนการตรวจติดตามประจำปี เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  -รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีในทุกมิติ, เข้าถึงทุกข้อมูลข่าวสาร, ประกาศฯ ข้อกำหนด, กฎหมายต่างๆ ที่ออกใหม่และกำลังจะมีในอนาคต

  Job Location
  อาคารสาทรธานี 1
  Silom,  Bang Rak,  Bangkok
  No. of Position Salary
  1 อัตรา
  ตามประสบการณ์
  Qualifications
    เพศชาย / หญิง อายุ 25-32 ปี
    วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เคมี เครื่องสำอาง เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    มีประสบการณ์ด้าน QC / QA ในโรงงานอุตสาหกรรมยา,เครื่องสำอาง,อาหาร,อาหารเสริม อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
    หากมีความรู้เฉพาะทางในด้านการควบคุม/ประกันคุณภาพ,มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด/มาตรฐาน GMP,HACC,ISO 9001,ISO 14001,ISO/IEC 17025,ISO 2002,ISO 22716 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    มีทักษะในการใช้ MS Excel ได้ในระดับดี
    มีความละเอียดรอบคอบ
    มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
    มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
    หากมีรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  Apply for this position please contact
    Contact : คุณวิจิตรา
    Tel : 082-359-7333
    Email : proptech11_461@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
    Address : อาคาร 1577 Home Shopping ( สำนักงานใหญ่ )ซอยรามคำแหง 60/4
  How to Apply
 • สมัครผ่านทาง JobThai
 • ส่ง Resume สมัครงานตรงผ่านทางอีเมล
 • สมัครที่บริษัท พร้อมสัมภาษณ์
 • Contact
  คุณธวัลหทัย (คุณเฟิร์ส) ฝ่ายบุคคล
  1577 Home Shopping Co.,Ltd.
  เลขที่ 1 รามคำแหง 60/4  Khwaeng Huamak  Bang Kapi
  Bangkok  10240
  Tel : 089-939-5771, 082-359-7333
  Email : proptech11_461@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Website : www.facebook.com/1577SPIRITPeople
  Job Code 1020741
  Position Product Quality Assurance Advisor ปฏิบัติงานที่อาคารสาทรธานี 1
  Categories Manufacturing/Production/QA&QC
  Subcategories Chief/Manager/Management
  Industry Services
  Salary ตามประสบการณ์
  Job Location อาคารสาทรธานี 1
  Date Posted 25 June 2019
  Contact คุณธวัลหทัย (คุณเฟิร์ส) ฝ่ายบุคคล
  Click to view map
  View All Positions of This Company