JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
27 June 2019
บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด

เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศ ให้บริการ 6 สาขา ได้แก่ สาขาการจราจรและขนส่ง สาขาท่าเรือและวิศวกรชายฝั่ง สาขาแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สาขาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง สาขาการวางผังเมืองและออกแบบชุมชนเมือง และสาขาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างสนามบิน บริษัทฯ มีความชำนาญงานการศึกษาความเหมาะสม การจัดทำแผนแม่บท การสำรวจออกแบบรายละเอียดวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม การบริหารงานก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง การจัดการและประเมินสภาพสิ่งแวดล้อม การวางแผนดำเนินงาน การบำรุงรักษาและการพัฒนาในระบบการผลิตทางอุตสาหกรรม การประมาณราคาก่อสร้างและเตรียมเอกสารสัญญาประกวดราคาก่อสร้าง สำหรับโครงการขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน อาทิ โครงการทางพิเศษระบบทางด่วน ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ระบบราง ระบบรถไฟรางเดี่ยวและรางคู่ สะพาน ท่าอากาศยาน ทางหลวงแผ่นดิน อุโมงค์ อาคารสูง ท่าเทียบเรือ ขุดลอกร่องน้ำ และโครงการพิเศษอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2538 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท มูเชล (ประเทศไทย) จำกัด โดยขณะนั้นเป็นสำนักงานในประเทศไทยของ มูเชล กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาอิสระชั้นนำของประเทศอังกฤษ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 ให้บริการด้านวิศกรรมและวิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆ กว่า 90 ประเทศทั่วโลก มีสำนักงานในประเทศอังกฤษ 7 แห่ง และสาขาต่างประเทศอีก 15 แห่ง
เมื่อเดือนตุลาคม 2543 ผู้บริหารชาวไทยของ บริษัท มูเชล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เจรจาซื้อหุ้นของบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 75 จาก มูเชล กรุ๊ป และล่าสุดได้เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 250 คน ประกอบด้วย วิศวกร สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ ช่างเทคนิคก่อสร้าง และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสำนักงานใหญ่และสำนักงานสนาม

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
Benefits
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • กิจกรรมสันทนาการ(กีฬาสี)
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม/ชีวิตกลุ่ม
 • พิจารณาปรับเงินประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • อื่น ๆ (พิจารณาตามตำแหน่งงาน)


 • ** พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ ทำงาน 5 วัน
  จันทร์ - ศุกร์
  ** เวลาทำงาน 08.30 น. - 17.30 น.
  ** พนักงานประจำโครงการ ทำงาน(ตามเงื่อนไขข้อตกลง)
  Position : วิศวกรสุขาภิบาล (สัญญาจ้าง) รับสมัครด่วน !

  Responsibilities
  1.ช่วยผู้เชี่ยวชาญทบทวน ตรวจสอบแบบงานสุขาภิบาล และงานที่เกี่ยวข้องของโครงการฯ
  2.จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการฯ

  Job Location
  ประจำโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
  Huai Khwang,  Huai Khwang,  Bangkok
  No. of Position Salary
  1
  ตามโครงสร้างของบริษัท
  Qualifications
    เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
    ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสุขาภิบาลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    หากมีประสบการณ์สายงานสุขาภิบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  How to Apply
  - สนใจสมัครงาน Online
  - สมัครผ่านอีเมล
  - สมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัทฯ
  Contact
  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
  บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
  1473/4 อาคารโชติจินดา ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ  Khwaeng Suan Luang  Suan Luang
  Bangkok  10250
  Tel : 02-318-7235 ต่อ 122 ติดต่อ คุณภัทร์ภูมิ กานติกูล, คุณปัณณพร บุผานัน
  Fax : 02-318-7236
  Email : chotichinda_38@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Website : www.chotichinda.com
  Job Code 1029432
  Position วิศวกรสุขาภิบาล (สัญญาจ้าง) รับสมัครด่วน !
  Categories Engineering
  Subcategories Others
  Industry Consulting
  Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
  Job Location ประจำโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
  Date Posted 27 June 2019
  Contact สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
  Click to view map
  View All Positions of This Company