JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
17 September 2019
P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ หรือ “คลังน้ำมันสมุทรสาคร” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 โดยมีคนไทยเป็นเจ้าของ ดำเนินธุรกิจทางด้านปิโตรเลียมในการให้บริการจัดเก็บและจัดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่บริษัทน้ำมันชั้นนำต่างๆ โดยมียอดการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าปีละ 3,000 ล้านลิตร และมีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจด้านการผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมใช้ในอุตสาหรรมต่าง ๆ อาทิ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า น้ำมันผสมยาง จาระบี ฯลฯ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ตลอดจนได้ให้บริการคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร ทั้ง ผลิต บรรจุ คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า
ด้วยการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องทางบริษัทจึงต้องการเปิดรับบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ ชอบงานท้าทาย เพื่อร่วมงานกับบริษัทจำนวนหลายอัตราP.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.

Benefits
- โบนัส
- การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
- รางวัลอายุงานนาน
- ยูนิฟอร์มพนักงาน
- อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
- ค่าเข้ากะ/OT
- ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางปฏิบัติงานภายใน/ต่างประเทศ
- ค่าโทรศัพท์ (สำหรับบางตำแหน่ง)
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสุขภาพ (สำหรับบางตำแหน่ง)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- กีฬาภายใน & ภายนอก
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 10% ของเงินเดือน
- ทุนการศึกษาบุตร & ทุนการศึกษาพนักงาน
- เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา/มารดา,คู่สมรสและบุตร
- เงินช่วยเหลือกรณีพักรักษาตัวในรพ.
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีๆ ละ 10 วัน (เพิ่มตามอายุงาน)
- วันลาพิเศษ ลาวันเกิด ,ลาปริญญาบัตร ,ลาอุปสมบท ,ลาเพื่อจัดการงานศพ บิดา/มารดา ของพนักงานและคู่สมรส , คู่สมรสและบุตร
Position : เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้/เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

Responsibilities
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญลูกหนี้
- ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารขายในประเทศ-ต่างประเทศ(เอกสารประกอบการส่งออก)
- จำทำรายงานภาษีขายในประเภท-ต่างประเทศ
- บันทึกรายได้เงินลงทุน และ บันทึกการรับชำระหนี้และรายได้อื่นๆ
- ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงิน และ ใบนำฝาก
- จำทำรายงานลูกหนี้คงค้างประจำเดือน ,รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ และจัดทำรายงานขาย
- จัดทำหนังสือทวงหนี้และติดตามหนี้ และ จัดทำและส่งหนังสือยืนยันยอดหนี้ให้ลูกค้า (A/R Confirmation)
- กระทบแบบ ภ.พ.30 กับยอดขาย และ ตรวบสอบจัดทำรายงานภาษีนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
- บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ : รายงานซื้อในประเทศและต่างประเทศให้เสร็จทันภายในกำหนด
- บันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้และปรับปรุงรายการทางบัญชี สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป ให้เสร็จทันภายในกำหนด
- จัดทำรายงานประทบยอด (Reconcile)และติดตามรายการคงค้าง
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
- จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลทางบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานต่างๆ

Job Location
Tha Chin,  Mueang Samut Sakhon,  Samut Sakhon
Salary
N/A
Qualifications
  เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี
  ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือ ที่เกี่ยวข้องทุกสาขา
  มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งอย่างน้อย 1 - 3 ปี
  มีความชำนาญในการใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี ( Excel ,Word , Power Point และ Outlook )
  หากมีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรม Axapta จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีความละเอียดรอบครอบในการปฏิบัติงาน ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
How to Apply
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
- ส่ง Resume (ประวัติการทำงาน, รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ, อัตราเงินเดือนที่คาดหวังและรูปถ่าย) มาที่ E-Mail
- สมัครด้วยตนเอง
- ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่บริษัท
Contact
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
76 ม.7  Tambon Tha Chin  Mueang Samut Sakhon
Samut Sakhon  74000
Tel : 034-818-672-3 ต่อ 1746
Fax : 034-421-302
Email : pspspecial_300@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : www.psp.co.th
การเดินทาง
*คลัง2 (ฝั่้งมหาชัย)*
1.จากเส้นทางพระราม 2 เลยรพ.มหาชัย ให้ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนาน(ไม่ขึ้นสะพานท่าจีน) จุดสังเกตโรงแรมปารีสอินท์ ให้เลี้ยวซ้าย (ทางเข้าสำนักงานขนส่งจังหวัด) จากปากทางประมาณ 400 เมตร บริษัทฯ อยู่ทางด้านขวา (ก่อนถึงสำนักงานขนส่งจังหวัด)
2.นั่งรถตู้ จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ(จอดที่ใต้ทางด่วน) สายมหาชัย มาลงสุดสายที่ตลาดมหาชัย และต่อรถมอเตอร์ไซด์หรือขึ้นรถประจำทางสายคลองบางหญ้า มาลงที่หน้าบริษัทฯ
3.นั่งรถไฟ สายวงเวียนใหญ่-มหาชัย มาลงสุดสายที่ตลาดมหาชัย และต่อรถมอเตอร์ไซด์หรือขึ้นรถประจำทางสายคลองบางหญ้า มาลงที่หน้าบริษัทฯ

*คลัง1 (ฝั่งท่าฉลอม)*
1.จากเส้นทางพระราม 2 ว่ิ่งตรงข้ามสะพานท่าจีน พอลงจากสะพานให้ชิดซ้าย จุดสังเกตป้ายทางเข้าวัดบางหญ้าแพรก/ท่าฉลอม ให้เลี้ยวซ้าย เลยวัดน้อยนางหงษ์ ข้ามสะพานสาครบุรี พอลงจากสะพานให้เลี้ยวซ้าย จุดสังเกตคลังน้ำมันอยู่ซ้ายมือ
2.นั่งรถตู้ จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ(จอดที่ใต้ทางด่วน) สายมหาชัย มาลงสุดสายที่ตลาดมหาชัย และต่อรถประจำทางสายบางหญ้าแพรกหรือกระซ้าขาว มาลงที่หน้าบริษัทฯ
3.นั่งรถไฟ สายวงเวียนใหญ่-มหาชัย มาลงสุดสายที่ตลาดมหาชัย และต่อรถประจำทางสายบางหญ้าแพรกหรือกระซ้าขาว มาลงที่หน้าบริษัทฯ
Job Code 1035934
Position เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้/เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
Categories Accounting
Subcategories Receipt and Payment Accounting
Industry Energy
Salary N/A
Date Posted 17 September 2019
Contact แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
Click to view map
View All Positions of This Company