JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
25 June 2019
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
กว่า 60 ปีที่ผ่านมากลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรื่อง ได้ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำตาลคู่ครัวไทย และภาคอุตสาหกรรมไทย ด้วยดีตลอดมา ทั้งในรูปการจำหน่ายแก่ผู้ค้าส่งและการจำหน่ายตรงต่อผู้ผลิตโภคอุตสาหกรรมรวมถึงการจำหน่ายแก่กลุ่มผู้บริโภคภายใต้ "แบรนด์ลิน" ผ่านทางผู้ค้าปลีกชั้นนำทั่วประเทศ มีจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไป ด้วยความเอาใจใส่พิถีพิถันในทุกกระบวนการผลิตทั้งในด้านคุณภาพและระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานทำให้น้ำตาลจากกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ชั้นนำต่างๆมากมาย ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
Benefits
ผลตอบแทนและสวัสดิการ
ผลตอบแทน
-เงินเดือน
-ค่าล่วงเวลา
-Bonus
-Incentive (% น้ำตาล)
-การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี (ทุกปี)
สวัสดิการ
-บ้านพักพนักงาน/บ้านพักระดับหัวหน้างาน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ชุดเครื่องแบบทำงาน
-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
-กองทุนเงินทดแทน
-ประกันสังคม
-ประกันสุขภาพ
-ประกันชีวิต
-เงินกู้ยืมบริษัทฯ
-เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน (ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ)
-การฝึกอบรมและพัฒนา
-การศึกษาดูงานนอกสถานที่
-รถรับส่งพนักงาน
-รถประจำตำแหน่ง (ตามลักษณะงาน)
-รถประจำตำแหน่ง (ตามระดับขั้น-ซึ่งเป็นไปตามประกาศบริษัทฯ)
-เลี้ยงอาหาร 3 มื้อ (สำหรับกลุ่มวิศวกรและหัวหน้าแผนกขึ้นไป)
-การจัดกิจกรรมสันทนาการประจำปี
Position : Management Trainee

Responsibilities
โครงการพัฒนาและสร้างกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อพัฒนาระบบงาน และประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น Innovation , Knowledge Management , Process Improvement , System Development และโครงการอื่นใน Organization Development
Job Location
Thap Luang,  Ban Rai,  Uthai Thani
No. of Position Salary
10
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Qualifications
  เพศ ชาย / หญิง
  อายุ 22 - 26 ปี
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
  สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , วิศวกรรม (เครื่องกล , เคมี , ไฟฟ้า,อุตสาหการ) , เศรษฐศาสตร์ , บัญชีและการเงิน จิตวิทยา , บริหารธุรกิจ , IT หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี ,สุพรรณบุรี ,ชัยนาท,กาญจนบุรี,นครสวรรค์ หรือจังหวัดใกล้เคียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
How to Apply
-สามารถส่งใบสมัครงานทาง Email
-สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
-ขอ Resume เป็นภาษาไทย
Contact
คุณปัญญา ประสพ
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
88 หมู่ที่ 12  Tambon Thap Luang  Ban Rai
Uthai Thani  61140
Tel : 056-596-717ต่อ119
Fax : 056-596-711
Email : panya.pra_28@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : https://email.trrgroup.com
สามารถเดินทางโดยรถส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง
Job Code 1042269
Position Management Trainee
Categories Part-time Jobs
Subcategories Temporary
Industry Food, Drink & Tobacco
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Date Posted 25 June 2019
Contact คุณปัญญา ประสพ
View All Positions of This Company