JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
23 May 2019
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการและบริหารจัดการโครงการในด้านงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบประปา และระบบไฟฟ้า ให้กับอาคารสำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ (สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ www.jec.com) ในปัจจุบันบริษัทกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่างต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Benefits
โบนัส, ค่ารักษาพยาบาลพิเศษ, ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, เครื่องแบบพนักงาน, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ (เฉพาะตำแหน่ง), ตรวจร่างกายประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการกู้ซื้อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์, ฯลฯ
Position : เจ้าหน้าที่บัญชี (Cost Control) ใกล้รถไฟฟ้าสนามเป้า

Responsibilities
1. ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลทางบัญชี ทั้งด้านรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวกับโครงการ
2. จัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการในระบบบัญชี
3. จัดทำเอกสารสำหรับรายการปรับปรุงทางบัญชี เพื่อทำการปิดบัญชีในส่วน Cost Control
4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Location
ใกล้รถไฟฟ้าสนามเป้า
Samsen Nai,  Phaya Thai,  Bangkok
No. of Position Salary
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
Qualifications
  เพศชายหรือหญิง อายุ 25-30 ปี
  มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 0 - 3 ปี
  หากมีประสบการณ์ทางด้านควบคุมต้นทุน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
  มีความละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติที่ดี
How to Apply
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงานมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ส่ง Resumeมาที่ E-mail
 • Contact
  คุณนันธิยา
  บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพหลโยธิน  Khwaeng Samsen Nai  Phaya Thai
  Bangkok  10400
  Tel : 02-079-5999 ต่อ 2404
  Email : jec_105@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Website : www.jec.com
  Job Code 1043749
  Position เจ้าหน้าที่บัญชี (Cost Control) ใกล้รถไฟฟ้าสนามเป้า
  Categories Accounting
  Subcategories General Accounting
  Industry Electrical
  Salary ตามโครงสร้างบริษัท
  Job Location ใกล้รถไฟฟ้าสนามเป้า
  Date Posted 23 May 2019
  Contact คุณนันธิยา
  Click to view map
  View All Positions of This Company