JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
22 May 2019
บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
ให้บริการด้านเวชภัณฑ์สำหรับธุรกิจปศุสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสินค้า บริการ และ เทคโนโลยี ที่เป็นนวัตกรรม ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตให้แกเกษตรกรผู้เลี้ยง รวมทั้งยึดมั่นการทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับพันธมิตรทางการค้าทุกภาคส่วน


BIS
Benefits
สำนักงานใหญ่ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น โดยมีสวัสดิการดังนี้

1.เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.ค่ารักษาพยาบาล และทันตกรรม
3.ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ
4.เบี้ยขยัน
5.ค่าเดินทาง
6.เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
7.เงินช่วยเหลืออุปสมบท
8.รางวัลอายุงาน
9.สวัสดิการเงินเกษียณอายุงาน
10.ชุดยูนิฟอร์ม
11.ปรับเงินประจำปี/ทุกปี
12.โบนัสประจำปี
13.ตรวจสุขภาพประจำปี
14.ท่องเที่ยวประจำปี
15.กีฬาสันทนาการ
16.งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และสวัสดิการอื่น ๆ
17.สิทธิการลากิจ 7 วัน
18.วันหยุดพักร้อน 7 วัน (วันพักร้อนที่ไม่ได้ใช้จะได้รับเงินคืน)
19.เงินกู้ยืมไม่เสียดอกเบี้ย
20.ปรับวุฒิการศึกษา
21.งานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน
22.สนับสนุนการอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอก
Position : เลขานุการประสานงานฝ่ายขาย (ปฎิบัติงานที่เมืองทองธานี)

Responsibilities
1.จัดตารางนัดหมาย วาระการประชุม กำหนดการ ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับการประชุม แจ้งรายละเอียดการประชุมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.ดูแลและให้ความสะดวกในการต้อนรับผู้บริหาร, ผู้มาติดต่อ, เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายใน-นอกทั้งใน และต่างประเทศ
3.จัดเตรียมงานให้ผู้บริหาร เช่น Presentation หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
4.รับผิดชอบบริหารตารางงานผู้บริหาร และจัดตารางการเดินทางของผู้บริหาร ทั้งการจองตั๋วเครื่องบิน และจองห้องพัก
5.ดูแลความเรียบร้อยของเอกสารต่างๆ ที่จะส่งให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติให้ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
6.ติดต่อประสานงาน และติดตามงานของฝ่ายต่างๆ รวมถึงหน่วยงานภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง
7.จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย/ประสานงานด้านการขายกับฝ่ายขาย / สรุปยอด และประสานงานขายกับ Sales
8.ประสานงานในการจัดการตารางเวลาในการประชุมทีมขาย และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทีมขาย

เมื่อผ่านทดลองงาน จะได้รับเงินค่าเดินทางเพิ่ม 1,500 บาท

Job Location
Bangkok
No. of Position Salary
1
ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าเดินทาง+เบี้ยขยัน
Qualifications
  เพศหญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีืทุกสาขา
  มีประสบการณ์ด้านงานประสานงานฝ่ายขายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS.Office ได้เป็นอย่างดี
  มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  หากเคยมีประสบการณ์งานเลขานุการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถมาปฏิบัติงานที่สำนักงานเมืองทองธานีได้
How to Apply
- ผ่านทางจดหมาย
- ผ่านทาง E-Mail
- สมัครด้วยตนเอง
Contact
คุณอัครัชวงษ์
บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
479 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท  Tambon Bang Phut  Pak Kret
Nonthaburi  11120
Tel : 02-960-0290-5 ต่อ 570
Fax : 02-960-0296
Email : hrbis_34@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : www.bis-group.com
Job Code 1070949
Position เลขานุการประสานงานฝ่ายขาย (ปฎิบัติงานที่เมืองทองธานี)
Categories Sales
Subcategories Sales Support
Industry Agricultural
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าเดินทาง+เบี้ยขยัน
Date Posted 22 May 2019
Contact คุณอัครัชวงษ์
View All Positions of This Company