JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
15 June 2019
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
กว่า 60 ปีที่ผ่านมากลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรื่อง ได้ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำตาลคู่ครัวไทย และภาคอุตสาหกรรมไทย ด้วยดีตลอดมา ทั้งในรูปการจำหน่ายแก่ผู้ค้าส่งและการจำหน่ายตรงต่อผู้ผลิตโภคอุตสาหกรรมรวมถึงการจำหน่ายแก่กลุ่มผู้บริโภคภายใต้ "แบรนด์ลิน" ผ่านทางผู้ค้าปลีกชั้นนำทั่วประเทศ มีจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไป ด้วยความเอาใจใส่พิถีพิถันในทุกกระบวนการผลิตทั้งในด้านคุณภาพและระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานทำให้น้ำตาลจากกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ชั้นนำต่างๆมากมาย ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
Benefits
ผลตอบแทนและสวัสดิการ
ผลตอบแทน
-เงินเดือน
-ค่าล่วงเวลา
-Bonus
-Incentive (% น้ำตาล)
-การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี (ทุกปี)
สวัสดิการ
-บ้านพักพนักงาน/บ้านพักระดับหัวหน้างาน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ชุดเครื่องแบบทำงาน
-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
-กองทุนเงินทดแทน
-ประกันสังคม
-ประกันสุขภาพ
-ประกันชีวิต
-เงินกู้ยืมบริษัทฯ
-เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน (ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ)
-การฝึกอบรมและพัฒนา
-การศึกษาดูงานนอกสถานที่
-รถรับส่งพนักงาน
-รถประจำตำแหน่ง (ตามลักษณะงาน)
-รถประจำตำแหน่ง (ตามระดับขั้น-ซึ่งเป็นไปตามประกาศบริษัทฯ)
-เลี้ยงอาหาร 3 มื้อ (สำหรับกลุ่มวิศวกรและหัวหน้าแผนกขึ้นไป)
-การจัดกิจกรรมสันทนาการประจำปี
Position : นักเคมี

Responsibilities
1. วิเคราะห์และสำรวจข้อมูล ปริมาณการใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ เพือ่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณในกระบวนการควบคุมคุณภาพ ตามเป้าหมายที่กำหนด
2. จัดทำแผนวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านเคมีและจัดเตรียมแบบฟอร์มการรายงานผลต่าง ๆ
3. ตรวจสอบเครื่องมือและวิธีการทดสอบ เพื่อใช้ในการวิเคราห์ตัวอย่างที่เข้าร่วม PT
4. จัดทำแผนส่งตัวอย่าง และควบคุมส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปทดสอบและวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกับหน่วยงานภายนอก ตามแผนงานและเกณฑ์มาตรฐาน
5. วางแผนการใช้เครื่องมือและวิิธีการวิเคราะห์ด้านเคมี
6. จัดทำรายชื่อบัญชี ประวัติและโปรแกรมสอบเทียบ วิธีใช้งาน คู่มือการจัดเก็บ การตรวจสอบประจำวัน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Job Location
Thap Luang,  Ban Rai,  Uthai Thani
No. of Position Salary
1
ตามโครงสร้าง
Qualifications
  เพศชาย /หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์เคมี ,วิศวกรรมเคมี,วิทยาศาสตร์การอาหาร, จุลชีววิทยา และที่เกี่ยวข้อง
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  หากจบไม่ตรงสาขา ยินดีรับผู้มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์คุณภาพ (แล็บ) ขั้นต่ำ 2 ปี
  มีความรู้เบื้องต้นในการใช้เครืื่องมือวัด และการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือวัด
  มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพต่าง ๆ
How to Apply
-สามารถส่งใบสมัครงานทาง Email
-สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
-ขอ Resume เป็นภาษาไทย
Contact
คุณปัญญา ประสพ
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
88 หมู่ที่ 12  Tambon Thap Luang  Ban Rai
Uthai Thani  61140
Tel : 056-596-717ต่อ119
Fax : 056-596-711
Email : panya.pra_32@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : https://email.trrgroup.com
สามารถเดินทางโดยรถส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง
Job Code 1074731
Position นักเคมี
Categories Science/Chemical/Biotech/Food Science
Subcategories Science
Industry Food, Drink & Tobacco
Salary ตามโครงสร้าง
Date Posted 15 June 2019
Contact คุณปัญญา ประสพ
View All Positions of This Company