JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
11 September 2019
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
กลุ่มมิตรผล เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และธุรกิจต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนาน ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของกลุ่มผู้บริหาร ทำให้กลุ่มมิตรผลในวันนี้ เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ในอุตสาหกรรมน้ำตาลและชีวพลังงาน โดยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการจัดการ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 50 ปี พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ กลุ่มมิตรผลได้ขยายฐานการผลิตเข้าไปสู่ประเทศจีน โดยในปี พ.ศ. 2536 ได้เข้าร่วมลงทุนกับโรงงานน้ำตาลในมณฑลกวางสีในนาม บริษัท กวางสี หนานหนิง อีสต์ เอเชีย ชูการ์ กรุ๊ป และในปี 2549 กลุ่มมิตรผล ได้ขยายฐานการผลิตสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยได้รับสัมปทานพื้นที่ปลูกอ้อยและก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลจากรัฐบาลของสปป.ลาว ด้วยดำเนินการภายใต้ชื่อบริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด โดยใช้เทคโนโลยีด้านการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในโรงงานผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของโลก


บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
Benefits
 • ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
 • ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และอื่นๆ
 • พนักงานที่ประจำโรงงาน มีสวัสดิการบ้านพัก และอาหาร
 • Position : เจ้าหน้าที่ผลิตปุ๋ย ธุรกิจปุ๋ย (ประจำ จ.สระบุรี)

  Responsibilities
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  - ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
  - ดำเนินการรับเข้า จ่ายออก และควบคุม Stock วัตถุดิบและPackaging
  - จัดทำแผนงาน PM และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกล เเละระบบไฟฟ้า
  - ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าตามแผนที่กำหนด
  - ดูแลการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
  - บันทึก วิเคราะห์ ประวัติการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกล
  - ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงานส่วนซ่อมบำรุงและสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน
  - ดูแลงานโครงการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องกล งานระบบไฟฟ้าที่ได้รับมอบหมาย
  - Support กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ประจำวัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

  Job Location
  Khok Yae,  Nong Khae,  Saraburi
  No. of Position Salary
  5
  ต่อรองได้
  Qualifications
    ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิศวกรรมหรือด้านช่างอุตสาหกรรม อิ่นๆที่เกี่ยวข้อง : ประสบการณ์ 0-2 ปี
    ปวส. สาขา เครื่องกล เมคคาโทรนิค,ไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิคหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง : ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
    มีความรู้ในกระบวนการการผลิตและการวางแผน PM
    มีทักษะในการซ่อมบำรุงเครื่องกลหรือระบบไฟฟ้า เเละการประกอบติดตั้งเครื่องจักร
    มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
    มีความรู้เรื่องการออกแบบ
    มีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการ เช่น ISO ฯลฯ
  Apply for this position please contact
    Contact : คุณสาวิตรี
    Tel : 02-794-1544
    Email : mitrphol_812@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  How to Apply
 • สมัครผ่าน JobThai

 • สมัครผ่าน E-mail
 • Contact
  ฝ่ายบุคคล
  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
  2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท  Khwaeng Khlong Toei  Khlong Toei
  Bangkok  10110
  Tel : 02-794-1000
  Email : mitrphol_812@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Website : www.mitrphol.com
  BTS เพลินจิต
  Job Code 1084356
  Position เจ้าหน้าที่ผลิตปุ๋ย ธุรกิจปุ๋ย (ประจำ จ.สระบุรี)
  Categories Manufacturing/Production/QA&QC
  Subcategories Mechanic
  Industry Agricultural
  Salary ต่อรองได้
  Date Posted 11 September 2019
  Contact ฝ่ายบุคคล
  Click to view map
  View All Positions of This Company