JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
19 August 2019
บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
กลุ่มบริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด ในเครือของบริษัท DKSH ดำเนินธุรกิจทางด้านนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ , เครื่องมือแพทย์ พร้อมทั้งให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ครบวงจร ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO/IEC17025
ปัจุบันบริษัทฯ มีการพัฒนาและขยายงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบการทำงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการขยายงานของบริษัทฯ จึงเปิดรับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความมั่นใจและตั้งใจ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทั้งมีความพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความก้าวหน้าสมัครเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัท SPCRT

Benefits
**ทำงาน จันทร์-ศุกร์
1. โบนัสประจำปี
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-7.5%
3. ประกันชีวิต 12 เท่าของเงินเดือนไม่น้อยกว่า 300,000 บาท
4. ประกันสุขภาพกลุ่ม OPD 1,300 -1,500 ต่อครั้ง/31ครั้งต่อปี IPD ตามเงื่อนไข
5. ประกันสุขภาพกลุ่ม
6. เงินช่วยเหลือการจดทะเบียนสมรส (ครั้งแรก)
7. ทุนการศึกษาบุตร
8. บุคคลในครอบครัวพนักงานถึงแก่กรรม
9. โปรแกรมพัฒนาบุคลากร
10. สิทธิการลาพักผ่อนประจำปี 10-15 วัน/ปี ฯลฯ
Position : วิศวกรบริการหลังการขาย (Service Engineer) ประจำอ่อนนุช 44 รับสมัครด่วน !

Responsibilities
- ดูแลให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแก่ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ข้อความอีเมล์
- วิเคราะห์ข้อผิดพลาดหรือปัญหาทางเทคนิคและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
- การสอบเทียบผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ยอมรับ
- สนับสนุนและฝึกอบรมลูกค้าเกี่ยวกับโซลูชันผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
จัดทำรายงานการให้บริการทันเวลาและละเอียด
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ ที่บริษัทได้จัดจำหน่ายกับลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้อง
- บริหารหลังการขายเครื่องมือเเพทย์ ,เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ,ติดตั้ง ซ่อมบำรุง รวมถึงคำแนะนำการใช้งาน
- ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์

Job Location
เข้ามาใน ซอย อ่อนนุช 44 ประมาณ 900 เมตร
Bangchak,  Phra Khanong,  Bangkok
No. of Position Salary
2 อัตรา
ตามโครงสร้างองค์กร
Qualifications
  เพศชาย
  อายุระหว่าง 23-30 ปี
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิค, และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการหลังการขาย การดูแลลูกค้า รวมถึงการให้ข้อมูลกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  สามารถปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือเขตต่างจังหวัดได้
  ถ้าผ่านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในอุตสาหกรรมโรงงานยา มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดี (Ms Office , Internet)
  มีความรู้ภาษาอังกฤษ และสามารถพูด-สือสารได้ เพราะบริษัทต้องส่ง ไปเทรนเรียนรู้งานต่างประเทศ
  สามารถประจำสำนักงาน อ่อนนุช 44 ได้
  ถ้ารู้ภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
How to Apply
- สมัครผ่าน JobThai.com
- ส่ง Resume รูปถ่าย ทาง E-Mail, facebook, Line พร้อมเอกสารการสมัครงาน ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่บริษัท (จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)
- สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานใหญ่ (วันอังคาร - ศุกร์ เวลา 8.30-16.00น.)
- สอบถามเพิ่มเติม เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เช้าตั้งแต่ 8.30-12.00 และ ช่วงบ่าย 13.00-17.00 น
Contact
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
1759 ซ.วชิรธรรมสาธิต 57 ถ.สุขุมวิท 101/1  Khwaeng Bangchak  Phra Khanong
Bangkok  10260
Tel : 02-185-4333 #6006, 091-557-6337
Fax : 02-741-9010
Email : spcgroup_08@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : www.spcgroup.co.th , www.facebook.com/Hrspcgroup
 LINE ID : hrspcgroup

เข้าซอยอ่อนนุช 44 มาประมาณ 900 เมตรก็ถึง หรือลง BTS สถานีบางจากและเข้าซอยสุขุมวิท 93 มาสุดซอยย่อยพึ่งมี 50 แยก 40 เลี้ยวขวาก็จะถึงบริษัท SPCRT แล้วค่ะ หรือมาทางซอยวชิรธรรมสาธิต 57 เราอยู่ติดแยก39 ค่ะ
E-mail recruit.spc@spc-rt.com
Job Code 453088
Position วิศวกรบริการหลังการขาย (Service Engineer) ประจำอ่อนนุช 44 รับสมัครด่วน !
Categories Engineering
Subcategories Electrical/Electronics/Telecom Engineer
Industry Import/Export
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
Job Location เข้ามาใน ซอย อ่อนนุช 44 ประมาณ 900 เมตร
Date Posted 19 August 2019
Contact ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
Click to view map
View All Positions of This Company