JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)




23 May 2019
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการและบริหารจัดการโครงการในด้านงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบประปา และระบบไฟฟ้า ให้กับอาคารสำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ (สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ www.jec.com) ในปัจจุบันบริษัทกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่างต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Benefits
โบนัส, ค่ารักษาพยาบาลพิเศษ, ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, เครื่องแบบพนักงาน, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ (เฉพาะตำแหน่ง), ตรวจร่างกายประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการกู้ซื้อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์, ฯลฯ
Position : พนักงานเขียนแบบ (Draftsman AC-SN) ประจำโครงการกรุงเทพฯ รับสมัครด่วน !

Responsibilities
• ศึกษารายละเอียด ความต้องการของงาน และทำการเขียนแบบและรายละเอียดส่วนประกอบของโครงการ
• เขียนแบบเอกสารอื่นๆ ประกอบโครงการ
• จัดเขียนแบบตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
• เคลียร์แบบงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ปฏิบัติตามคำสั่งและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Location
ประจำไซต์งานในเขตพื้นที่กรุงเทพ
Bangkok
No. of Position Salary
หลายอัตรา
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Qualifications
  เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส.สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, ช่างยนต์หรือเทคนิคยานยนต์, เทคนิคการผลิต และเขียนแบบเครื่องกล
  หากผ่านงานทำงานด้านเขียนแบบงานระบบปรับอากาศ / ระบบสุขาภิบาล / ระบบไฟฟ้า หรือมีประสบการทำงานในงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีทักษะในการใช้โปรแกรม Auto CAD เป็นอย่างดี
  มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำ และรักงานบริการ
How to Apply
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงานมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ส่ง Resumeมาที่ E-mail
 • Contact
  คุณนันธิยา
  บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพหลโยธิน  Khwaeng Samsen Nai  Phaya Thai
  Bangkok  10400
  Tel : 02-079-5999 ต่อ 2404
  Email : jec_16@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Website : www.jec.com
  Job Code 475018
  Position พนักงานเขียนแบบ (Draftsman AC-SN) ประจำโครงการกรุงเทพฯ รับสมัครด่วน !
  Categories Drawing/AutoCAD/Engineering Design
  Subcategories AutoCad/Draftman
  Industry Electrical
  Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
  Job Location ประจำไซต์งานในเขตพื้นที่กรุงเทพ
  Date Posted 23 May 2019
  Contact คุณนันธิยา
  Click to view map
  View All Positions of This Company