JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
23 May 2019
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการและบริหารจัดการโครงการในด้านงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบประปา และระบบไฟฟ้า ให้กับอาคารสำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ (สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ www.jec.com) ในปัจจุบันบริษัทกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่างต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Benefits
โบนัส, ค่ารักษาพยาบาลพิเศษ, ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, เครื่องแบบพนักงาน, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ (เฉพาะตำแหน่ง), ตรวจร่างกายประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการกู้ซื้อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์, ฯลฯ
Position : วิศวกรงานขาย (Sales Engineer)

Responsibilities
1. ขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น กล้อง CCTV, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ(BAS), อุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ งานขาย Data Center products และ Precision air (เฉพาะสาขาวิศวกรรมเครื่องกล)
2. รับผิดชอบกระบวนการขายทั้งหมด เช่น ดูแลฐานข้อมูลสัญญาของลูกค้า ทำใบเสนอราคา ตลอดจนเจรจาปิดการขาย
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบัน และหาช่องทางขยายกลุ่มลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Location
ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า
Samsen Nai,  Phaya Thai,  Bangkok
No. of Position Salary
2 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
Qualifications
  เพศชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1-3 ปี ขึ้นไป เกี่ยวกับอุปกรณ์ประกอบอาคาร เช่น กล้อง CCTV, ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ(BAS), ระบบป้องกันอัคคีภัย และอุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีประสบการณ์ด้านงาน Data Center products และ Precision air จะพิจารณาเป็นพิเศษ (สาขาเครื่องกล)
  มีพาหนะส่วนตัวในการเดินทาง
  มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี (ฟัง / พูด / อ่าน / เขียน)
How to Apply
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงานมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ส่ง Resumeมาที่ E-mail
 • Contact
  คุณนันธิยา
  บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพหลโยธิน  Khwaeng Samsen Nai  Phaya Thai
  Bangkok  10400
  Tel : 02-079-5999 ต่อ 2404
  Email : jec_26@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Website : www.jec.com
  Job Code 476059
  Position วิศวกรงานขาย (Sales Engineer)
  Categories Engineering
  Subcategories Sales Engineer
  Industry Electrical
  Salary ตามโครงสร้างบริษัท
  Job Location ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า
  Date Posted 23 May 2019
  Contact คุณนันธิยา
  Click to view map
  View All Positions of This Company