JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
17 September 2019
บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามาเป็นลำดับ มีการขยายกิจการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ชนิดหลอดลามิเนตสำหรับบรรจุยาสีฟันและ พลาสติกแบบมัลติเลเยอร์ สำหรับบรรจุเครื่องสำอาง ก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ปี 2526 จนถึงปัจจุบันภายใต้ปรัชญาที่ว่า "คุณภาพยอดเยี่ยม เต็มเปี่ยมบริการ สร้างงานดีมีประสิทธิภาพ ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก และสอดคล้องตามมาตรฐานที่ลูกค้ายอมรับ"

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
Benefits
- ค่าข้าว
- ค่ากะ
- เบี้ยขยันรายเดือน (แบบขั้นบันได)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย
- เครื่องแบบพนักงาน
- รถรับ - ส่ง (เส้นทาง บางนา กม.1-เวลโกรว์,นิคมฯลาดกระบัง-เวลโกรว์,เฉลิมไทย-เวลโกรว์ ,บางน้ำเปี้ยว-เวลโกรว์)
-ประกันสุขภาพกลุ่ม
-ประกันอุบัติเหตุ
- เงินช่วยเหลืองานศพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- คูปองยอดผลิต (สำหรับบางแผนก)
- เงินค่าเสี่ยงภัย (สำหรับบางแผนก)
- เงินค่าตำแหน่ง (สำหรับบางแผนก)
- ค่าสึกหรอ (สำหรับตำแหน่ง Sale)
- ค่าน้ำมัน (สำหรับตำแหน่ง Sale)
- ค่าโทรศัพท์ (สำหรับตำแหน่ง Sale)
Position : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ประจำนิคมลาดกระบัง 1 อัตรา) รับสมัครด่วน !

Responsibilities
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอผู้บังคับบัญชา
3. วิเคราะห์แผนงาน โครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของฝ่ายงานอย่างปลอดภัยในการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา
4. ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือ มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
5. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายของพนักงาน
6. แนะนำฝึกสอน อบรมพนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
7. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในสถานประกอบการ
8. เสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และพัฒนาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
9. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
10. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
11. แนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 (ข้อ 3 นี้ คือ ข้อที่ระบุว่า สถานประกอบการจะต้องจัดให้มีข้อบังคับ และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยไว้ในสถานประกอบการ)

Job Location
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
Lat Krabang,  Lat Krabang,  Bangkok
No. of Position Salary
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
Qualifications
  เพศชาย
  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สายอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  มีประสบการณ์ด้านงานความปลอดภัย และผ่านการอบรม มอก.18001 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  มีใจรักงานบริการ
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel ได้คล่อง
  ยินดีพิจารณาเด็กจบใหม่
How to Apply
 • สมัครผ่าน JobThai

 • สมัครทาง E-mail

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • Contact
  คุณธีรนัส /คุณอัญมณี
  บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
  85/1 หมู่ 1  Tambon Hom Sin  Bang Pakong
  Chachoengsao  24180
  Tel : 081-647-9950, 081-583-0993, 038-571-245-49 ต่อ 319 , สำนักงานใหญ่ ถนนจันทน์ โทร 02-213-2351-61
  Fax : 038-570-860
  Email : kimpailamitube14_15@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Website : www.kimpailamitube.co.th
  โรงงานเวลโกรว์
  1.จากบางนา นั่งรถเมล์สายปากน้ำ - บางปะกง 365 หรือ
  2.ขึ้นรถตู้ตจว.ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ระยอง ที่ผ่านนิคมเวลโกรว์
  จากนั้นลงหน้านิคมต่อวินรถมอเตอร์ไซค์ เข้ามาที่บริษัทฯ (ซอย2)
  Job Code 667866
  Position เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ประจำนิคมลาดกระบัง 1 อัตรา) รับสมัครด่วน !
  Categories Safety/Environment
  Subcategories Safety
  Industry Packaging
  Salary ตามโครงสร้างบริษัท
  Job Location นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
  Date Posted 17 September 2019
  Contact คุณธีรนัส /คุณอัญมณี
  Click to view map
  View All Positions of This Company