JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
Descriptions (200 characters)
14 January 2019
บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2461 โดย นายมาซาจิโร่ อูเอโน เริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆ ที่เติบโตด้วยรากฐานของนักคิดและนักประดิษฐ์ พัฒนาจากรุ่นสู่รุ่น สรรค์สร้างวิทยาการจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย ส่งเสริมให้กลุ่มบริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี เป็นผู้นำด้านธุรกิจวัตถุปรุงแต่งอาหารและเคมีภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น
ในปี พ.ศ. 2531 ได้มีการก่อตั้งบริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผลิตสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลจากวัตถุดิบธรรมชาติ (กลุ่มซอร์บิทอล และมอลทิทอล) ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัทฯ และในปี พ.ศ. 2532 ได้เริ่มดำเนินการผลิตในโรงงานที่ทันสมัยของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 32 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ จวบจนปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมด้านนี้ และยังมุ่งมั่นต่อไปที่จะวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของโลก

บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
Benefits
-เป็นพนักงานประจำบริษัทฯ / พนักงานรายเดือน
-เบี้ยขยันรายเดือน
-เบี้ยขยันพิเศษรอบ 6 เดือน 2 ครั้ง/ปี
-ค่ารักษาพยาบาลตามอายุงาน
-เงินของขวัญ กรณีสมรส, กรณีคลอดบุตร
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
-เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
-สวัสดิการค่ากะ, ค่ากะพิเศษกรณีทำงานกะดึกต่อกะเช้า
-ค่าอาหาร, ค่าเดินทางมาทำงาน, มีข้าวสวยฟรี (หากทำงานประจำที่โรงงานบางปู)
-ประกันสังคมตามกฎหมายกำหนด
-ประกันกลุ่ม บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8% (ตามอายุงาน)
-รางวัลการทำงาน (ทอง ตามอายุงาน 5 ปี 2 สลึง, 10 ปี 1 บาท, 15 ปี 1.5 บาท, 20 ปี 2 บาท)
-ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง กรณีทำงานนอกสถานที่ (ตามตำแหน่ง)
-สหกรณ์ออมทรัพย์
-เงินพิเศษปีเกษียณอายุ
-งานเลี้ยงประจำปี, ท่องเที่ยวประจำปี
-มีรถปรับอากาศ รับ-ส่ง พนักงาน (หากทำงานประจำที่โรงงานบางปู)
-มีชุดทำงานให้ 3 ชุด/ปี ,รองเท้าเซฟตี้ และอุปกรณ์ PPE
-โบนัส, ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
Position : ฝ่ายผลิต

Responsibilities
- ทำงานอยู่ในสายงานการผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย
Job Location
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
Phraekasa,  Mueang Samut Prakan,  Samut Prakan
No. of Position Salary
3
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Qualifications
  เพศชาย
  อายุ 20 - 30 ปี
  วุฒิ ปวส. สาขาช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิคส์ ช่างอุตสาหกรรม
  มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  สามารถขับรถฟอร์คลิฟท์ได้ และหากมีเอกสารรับรองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถทำงานเป็นกะได้
  ต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว
  ต้องไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี
  ต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี
How to Apply
- สมัครด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Job Thai
- ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่บริษัทฯ
- ส่งประวัติมาที่ E-Mail
Contact
คุณภิมลภัทร์ สลีวงศ์
บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
349 ม.4 ซ 8 ซี  Tambon Phraekasa  Mueang Samut Prakan
Samut Prakan  10280
Tel : 02-324-0412-3 ต่อ 110
Fax : 02-324-0411
Email : uenofc_05@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : www.ueno-fc.co.th
Job Code 702926
Position ฝ่ายผลิต
Categories Manufacturing/Production/QA&QC
Subcategories Production/Laborer
Industry Food, Drink & Tobacco
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Job Location นิคมอุตสาหกรรมบางปู
Date Posted 14 January 2019
Contact คุณภิมลภัทร์ สลีวงศ์
Click to view map
View All Positions of This Company