JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
22 August 2019
ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซียจำกัด
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์/ อาหาร/ เกษตร/ ยา/ สอบเทียบ

ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซียจำกัด
Benefits
- ค่ารักษาพยาบาล
- โบนัส
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนทดแทน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ยูนิฟอร์ม
- โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
Position : ลูกค้าสัมพันธ์ , ผู้ช่วยห้องรับตัวอย่าง รับสมัครด่วน !

Responsibilities
ตำแหน่ง ลูกค้าสัมพันธ์ (2 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี)
หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะงาน
1.ปฏิบัติงานในส่วนงานของลูกค้าหลัก (Key account ) และงานโครงการ (Project)
2.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในบริษัทเช่น ห้องรับตัวอย่าง,ห้องปฏิบัติการ, จัดซื้อ,การเงินและบัญชี เป็นต้น
3.รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า จัดทำเอกสารต่างๆ,ผลิตภัณฑ์,ราคาสินค้า,การรับ-ส่งตัวอย่าง,การรับข้อร้องเรียนและปัญหาของลูกค้า
4.ประสานงานกับผู้รับเหมาช่วง ติดตามการส่งตัวอย่างจนได้ใบรายงานผลให้กับลูกค้า
5.ประสานงานในการ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการจากลูกค้า หรือบริษัทพันธมิตร
6.จัดทำและจัดเก็บเอกสารของฝ่ายฯ เช่นใบเสนอราคา, มาตรฐานสินค้า, การประมูลงานราชการและเอกชน, ทะเบียนประวัติลูกค้า
7.จัดทำข้อมูลลูกค้าและส่วนที่เกี่ยวข้องลงในระบบคอมพิวเตอร์
8.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการทั้งหมดทำเป็นรายงาน สำหรับการพัฒนาในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น เช่น ปัญหาข้อร้องเรียน, ข้อเสนอแนะ ฯลฯ จากลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน
9.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่ง ผู้ช่วยห้องรับตัวอย่าง (1 ตำแหน่ง วุฒิ ม.6 สาขาวิทย์ ขึ้นไป)
ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ
1.ตรวจรับ จัดเก็บ แจกจ่าย และจำหน่ายตัวอย่าง
2.เตรียมตัวอย่างสำหรับส่งห้องปฏิบัติการตามความจำเป็น
3.จัดเก็บบันทึกเกี่ยวกับห้องรับตัวอย่าง
4.ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ
5.บุคลิคภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
6.มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

**หากเข้ามาสมัครด้วยตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ**
**วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.00 น.**

Job Location
Phlapphla,  Wang Thong Lang,  Bangkok
No. of Position Salary
3
ตามโครงสร้างบริษัท
Qualifications
  ((ตำแหน่ง ลูกค้าสัมพันธ์)) เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ((ตำแหน่ง ผู้ช่วยห้องรับตัวอย่าง))เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป สายวิทย์ - คณิต
  มีความรู้พื้นฐาน และสามารถใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์และมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ
  กระตือรือร้น ขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  มีความขยัน มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
  สามารถทำงานล่วงเวลา(OT) หรือทำงานเป็นกะได้
  บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบงานด้านการบริการ
  สำหรับเพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
  **หากเข้ามาสมัครด้วยตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ**
How to Apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
- ส่งใบสมัครทางจดหมาย
Contact
ฝ่ายบุคคล
ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซียจำกัด
361,361/1-4 ซอยลาดพร้าว 122 แยก25  Khwaeng Phlapphla  Wang Thong Lang
Bangkok  10310
Tel : 02-934-2381 ต่อ 503
Fax : 02-934-0661
Email : amarc_02@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : www.amarc.co.th
ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย) หรือ ซอยรามคำแหง 65 อาคาร AMARC สูง 5 ชั้น อยู่หน้าแยก 25
Job Code 773357
Position ลูกค้าสัมพันธ์ , ผู้ช่วยห้องรับตัวอย่าง รับสมัครด่วน !
Categories Science/Chemical/Biotech/Food Science
Subcategories Others
Industry Services
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
Date Posted 22 August 2019
Contact ฝ่ายบุคคล
Click to view map