JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
18 July 2019
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร และอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออก และจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด "เพื่อคุณภาพชีวิต" โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ
(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ www.betagro.com )

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
Position : สัตวบาล ฟาร์มหมู

Responsibilities
- ตรวจเช็คการให้อาหารสุกรแม่ทันธุ์ และพ่อกระตุ้นสัด ตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์กำหนด
- ตรวจเช็คสุขภาพแม่สุกรเล้าผสมอุ้มท้อง การกินได้ของแม่สุกร พร้อมทั้งการจัดการรักษาสุกรป่วย
- ดำเนินการตรวจติดตามการจับสัด ผสมเทียม และเช็คการกลับสัดหลังผสม รวมทั้งตัดสินใจนำแม่พันธุ์หย่านม กลับสัด แท้ง มาผสม
- ดำเนินการตรวจติดตามการตรวจการตั้งท้อง และทำรายงานในโปรแกรมการช่วยการจัดการ ได้แก่ โปรแกรมหมอหมู
- ตรวจเช็คสุขภาพแม่สุกรเข้าคลอด คะแนนหุ่น
- พิจารณาการคัดทิ้งสุกรป่วยและแจ้งการคัดทิ้งสุกร
- ตรวจเช็คการใช้ยา โปรแกรมการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในโรงเรือน
- ตรวจเช็ค การทำวัคซีนและยาถ่ายพยาธิตามโปรแกรม ที่ทางสัตวแพทย์กำหนด
- ตรวจเช็คการบำรุงรักษา และเช็คการทำงานของระบบ E-Vap เช่น มอเตอร์ พัดลมแผ่นรังผึ้ง ถังเก็บน้ำ ระบบม่านกระตุก
- ดำเนินการผลิตสุกรตามเป้าหมาย ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- บันทึกงานช้อมูลการผลิตสุกรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ดำเนินการแก้ไขปัญหา และรายงานการผลิตสุกรให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- ติดตามผล และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Location
ทั่วประเทศ
Upcountry
No. of Position Salary
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
Qualifications
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในด้านการเลี้ยงสุกร
  มีความรู้เกี่ยวกับ ความสามารถพื้นฐานด้านการผลิตสุกร
  สามารถใช้โปรแกรม MS. Office ได้เป็นอย่างดี
  สามารถขับรถยนต์ได้
Apply for this position please contact
  Contact : คุณบัณฑิตสกุล
  Tel : 02-833-8225
  Email : hrbetagro_823@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Address : ประจำสำนักงานใหญ่
How to Apply
 • ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย
 • เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอน และวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
 • สมัครผ่าน JobThai
 • Contact
  ฝ่ายบริหารกำลังคน
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
  323 อาคารเบทาโกร ถ.วิภาวดีรังสิต  Khwaeng Thung Song Hong  Lak Si
  Bangkok  10210
  Tel : 02-833-8225
  Website : www.betagro.com/career
  Job Code 779486
  Position สัตวบาล ฟาร์มหมู
  Categories Agriculture/Livestock/Fishery/Mining
  Industry Agricultural
  Salary ตามโครงสร้างบริษัท
  Job Location ทั่วประเทศ
  Date Posted 18 July 2019
  Contact ฝ่ายบริหารกำลังคน
  View All Positions of This Company