JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
22 July 2019
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
แสนสิริ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้าของไทย เรา…คือ ผู้กำหนดทิศทางอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในไทยให้พัฒนาเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน (Market Shaper) และมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้ชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้อยู่อาศัยทุกกลุ่มให้มีความสุขสูงสุด

อีกทั้งเรายังให้ความสำคัญกับนวัตกรรม และความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง ควบคู่ไปกับการทำงานอย่างซื่อตรง ถูกต้อง และแม่นยำ ด้วยการมองการณ์ไกล คือหัวใจหลักในการทำงานของเรา
โดยวิสัยทัศน์ของเราคือ การเป็นผู้สร้างความสุขให้กับผู้คนมากมาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย และยังให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตผ่านความเชื่อของเราที่ว่า “เราไม่ได้สร้างแค่ที่อยู่อาศัย แต่เราสร้างชีวิต”
ซึ่งเป้าหมายของเราคือ การสร้างชีวิตที่ดีให้กับทุกคน และการสร้างชีวิตที่ดีจะเกิดขึ้นได้นั้น ก็ต่อเมื่อเราสามารถเติมเต็มการอยู่อาศัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผ่านการออกแบบที่สวยงามเพื่อตอบรับการใช้งานได้จริง รวมไปถึงการบูรณาการ การบริการที่ครบวงจร ผ่านวิสัยทัศน์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับสังคมไทย บนพื้นฐานของการริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การบริการ และนวัตกรรม เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การที่ดีแก่ผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง
ที่แสนสิริ เราเชื่อว่า “การพัฒนาคน” เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา และขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่วันข้างหน้าอย่างยั่งยืน ที่นี่เราพร้อมให้ทุกคนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน และพร้อมที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมที่สุดในสายอาชีพของคุณ ในแบบที่คุณต้องการ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ

Benefits
1. กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
3. บ้านพักสวัสดิการ (หัวหิน)
4. สถานที่ออกกำลังกาย ( Fitness Center)
5. ค่ารักษาพยาบาล
6. ค่าทันตกรรม
7. การตรวจสุขภาพประจำปี
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. เงินช่วยเหลืองานศพ
10. การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
11. ทุนการศึกษา
Position : วิศวกรติดตั้ง,โฟร์แมนติดตั้ง,วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรโยธา

Responsibilities
Section Mgr.Civil Precast (ปฏิบัติงานในเขต กทม. และปริมณฑล)
1. บริหารงาน/ควบคุมการติดตั้งแผ่น Precast ให้แล้วเสร็จทันตามแผนงาน
2. บริหารงานต้นทุนเครื่องจักร, วัสดุติดตั้ง และค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องจักรให้อยู่ในงบประมาณ
3. ควบคุมคุณภาพการติดตั้งแผ่น Precast ให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน และส่งมอบให้กับโครงการ
4. พัฒนาระบบ และกระบวนการติดตั้งแผ่น Precast ให้ปลอดภัย และตรงตามมาตรฐาน

โฟร์แมนติดตั้งแผ่น Precast (ปฏิบัติงานในเขต กทม. และปริมณฑล)
1. ควบคุมงานติดตั้งแผ่น Precast พร้อมรายงานต่อหัวหน้า ตลอดจนควบคุมการทำงานของผู้เกี่ยวข้องให้ตรงตามขั้นตอน และมาตรฐานที่กำหนดไว้
2. ดูแลควบคุมคุณภาพในการติดตั้งแผ่น Precast ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
3. ตรวจสอบคุณภาพผลงานผู้รับเหมาให้ได้ตามมาตรฐาน
4. ควบคุมการใช้ทรัพยากรในการติดตั้งให้เพียงพอ (คน, วัสดุ, เครื่องจักร) ปรับปรุงคุณภาพ และลดต้นทุนในการใช้เครน, วัสดุ, คนงานให้เพียงพอ

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
1.ควบคุมการทำงานเครื่องจักรในโรงงานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ควบคุมการซ่อมเครื่องจักรตามขั้นตอน ให้ถูกต้องเพื่อลดการ BreakDown เครื่องจักรให้น้อยที่สุด
3.ทำแผนงาน Spare Part อุปกรณ์เครื่องจักรให้เพียงพอต่อการใช้งานและทันต่อการซ่อมเครื่องจักร
4.ควบคุมการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการทำงานต่างๆภายในแผนก
5.ดูแล/ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า,ประปา,แอร์) ในโรงงานให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
6.วิเคราะห์สาเหตุของการ BreakDown ของเครื่องจักร พร้อมแก้ปัญหาและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

Section Mgr(Condominium)
1. บริหารงาน/ควบคุมการผลิตงานคอนโด Fully Precast ให้แล้วเสร็จทันตามแผนงาน
2. บริหารงานต้นทุนเครื่องจักร, วัสดุ และค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องจักรให้อยู่ในงบประมาณ
3. ควบคุมคุณภาพการผลิตงานคอนโด Precast ให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน
4. พัฒนาระบบ และกระบวนการผลิตงานคอนโด Fully Precast ให้ปลอดภัย และตรงตามมาตรฐาน
5. บริหารงานทีมงานให้มีความรู้ ความสามารถให้ทันสมัยเสมอ

Job Location
ปฏิบัติงานที่คลอง 10 อ.ลำลูกกา, อยุธยา, พระราม 2, รัตนาธิเบศร์, ราชพฤกษ์
Bueng Thong Lang,  Lam Luk Ka,  Pathum Thani
No. of Position Salary
หลายอัตรา
เจรจาต่อรองได้
Qualifications
  เพศชาย อายุ 35 ขึ้นไป
  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันอดทน ซื่อสัตย์
  ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
  มีประสบการณ์ด้านโรงงานผลิตแผ่น Precast จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ใช้โปรแกรม AutoCad, Sketch Up, SolidWork ได้
  มีใบ กว.จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ตำแหน่ง Section Mgr.(Maintenance) มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงในโรงงาน(พิจารณาเป็นพิเศษ)
  ตำแหน่ง Section Mgr(Condominium) มีประสบการณ์ในงานคอนโดFully Precast(พิจารณาเป็นพิเศษ)
Apply for this position please contact
  Contact : คุณรุ่งกานต์ สีทับทิม
  Tel : 02-592-9418, 087-819-7285
  Email : sansiri_286@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Address : ปทุมธานี
How to Apply
- กรอกใบสมัครผ่าน เว็บไซต์บริษัท https://career.sansiri.com/Home.aspx
- สมัครผ่าน E-mail
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
พิจารณาเฉพาะใบสมัครที่แนบรูปถ่ายเท่านั้น
ติดตามอัพเดทข่าวสารจากเราได้ที่ https://www.facebook.com/sansiricareers/
Contact
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
475 อาคารสิริภิญโญ ฝ่ายบุคคล ชั้น 10  Khwaeng Thanon Phayathai  Ratchathewi
Bangkok  10400
Tel : 02-201-3330, 02-201-3144
Fax : 02-201-3315
Email : sansiri_286@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : www.sansiri.com
BTS พญาไท (ทางออก 4)
Job Code 843499
Position วิศวกรติดตั้ง,โฟร์แมนติดตั้ง,วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรโยธา
Categories Engineering
Subcategories Mechanical Engineer
Industry Real Estate
Salary เจรจาต่อรองได้
Job Location ปฏิบัติงานที่คลอง 10 อ.ลำลูกกา, อยุธยา, พระราม 2, รัตนาธิเบศร์, ราชพฤกษ์
Date Posted 22 July 2019
Contact ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
Click to view map
View All Positions of This Company