JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
20 August 2019
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

วันนี้เราพร้อมเดินหน้าสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์อีกทางเลือกใหม่ ที่ตอบสนองความมั่นใจในการรักษา พร้อมบริการที่รวดเร็ว เน้นประสิทธิภาพคล้ายคลึงเอกชน โดยมีจุดต่างคือ การยึดหลัก “นำรายได้จากการดำเนินงานคืนกลับสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ ผู้เข้ารับการรักษาที่นี่จึงเป็นทั้ง “ผู้รับ” และ “ผู้ให้” ในเวลาเดียวกัน

ด้านการรักษา สามารถให้การรักษาครอบคลุมได้ทุกกลุ่มโรค ตามมาตรฐานศิริราช โดยเฉพาะโรคซับซ้อนที่รักษายาก ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงด้านการบริการ เน้นความสะดวกสบาย รวดเร็ว บริการด้วยความใส่ใจ และอบอุ่นเหมือนครอบครัวเดียวกัน และที่สำคัญ คุณค่าที่ผู้รับบริการจะได้รับเพิ่มนอกเหนือจากการบริการ คือการที่เป็นเป็นทั้ง “ผู้รับและผู้ให้”

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

Benefits
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วัน / ปี
 • ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การพัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ
 • กิจกรรม ท่องเที่ยว และสันทนาการต่าง ๆ
 • เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ
 • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัวพนักงาน
 • Position : ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์

  Responsibilities
  1. ให้บริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยนอกที่มีนัดมาเจาะเลือดตามใบคำสั่งโดยไม่พบแพทย์ ภายใต้การควบคุมดูแลของนักเทคนิคการแพทย์
  2. ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจของผู้รับบริการเข้าสู่ระบบห้องปฏิบัติการ และนำส่งสิ่งส่งตรวจไปตามหน่วยวิเคราะห์
  3. จัดเตรียมสิ่งส่งตรวจที่ส่งต่อ Referral Lab และติดตาม Referral Lab มารับสิ่งส่งตรวจกรณีเร่งด่วน ภายใต้กำกับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ และ บันทึกการส่งตรวจ Referral Lab
  4. ติดตามผลการตรวจวิเคราะห์จาก Referral Lab ภายใต้กำกับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์
  5. จัดเก็บสำเนาใบ Request และ ใบรายงานผล Lab เป็นหมวดหมู่
  6. เตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเจาะเลือด และ ในการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้เพียงพอใช้
  7. Check list วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่รับผิดชอบ
  8. รับโทรศัพท์ และ ประสานงาน ทั่วไปทางโทรศัพท์ ตามขอบเขตงานที่กำหนด

  Job Location
  Sirirat,  Bangkok Noi,  Bangkok
  No. of Position
  2 อัตรา
  Qualifications
    วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป
    มีประสบการณ์ด้านผู้ช่วยนักเทคนิคการเเพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน สื่อสารดี
  How to Apply
 • สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
 • สมัครทาง E-mail
 • สมัครงานผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์บริษัท
 • ส่งประวัติย่อ (Resume) พร้อมรูปถ่าย ระบุตำแหน่งงานที่สนใจและอัตราเงินเดือนที่ต้องการคาดหวัง ทางอีเมล
 • Contact
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
  ชั้น 6 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง  Khwaeng Sirirat  Bangkok Noi
  Bangkok  10700
  Tel : 02-419-1642
  Email : siphhospital_54@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Website : http://i-career.siphhospital.com/ , www.siphhospital.com
  Job Code 938386
  Position ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์
  Categories Science/Chemical/Biotech/Food Science
  Subcategories Laboratory Technician
  Industry Hospital/Clinic
  Date Posted 20 August 2019
  Contact ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  Click to view map
  View All Positions of This Company