JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
20 August 2019
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ โรงพยาบาลด้านศัลยกรรมความงาม รักษาผิวพรรณครบวงจร อีกทั้งยังมี เครื่องมือเลเซอร์ที่ได้มาตรฐานสากล มีความปลอดภัย รวมถึงผลิตภัณฑ์และยาที่ได้มาตรฐานจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับความต้องการของตลาดความสวยความงามที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นคลินิกที่ได้รับความไว้วางใจจากดารา เซเลป คนดังมากมายมาใช้บริการบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
Benefits
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิในการซื้อเวชสำอางค์ในราคาพนักงาน
- สิทธิในการทำหัตถการทั่วไป, หัตถการประเภทเลเซอร์ และการผ่าตัดในราคาพนักงาน
- สิทธิเบิกค่าเดินทาง
- สิทธิในการยื่นเรื่องขอทำศัลยกรรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
- โบนัสประจำปี และค่าตอบแทนพิเศษ (ตามผลประกอบการ)
- สิทธิกู้ยืมเงินในกรณีฉุกเฉิน
- สิทธิในการขอเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ (ทั้งภายในและนอก บริษัทฯ)
- สิทธิในการศึกษาดูงานทั้งใน และต่างประเทศ (บางตำแหน่ง)
- กองทุนฌาปนกิจศพ (ให้แก่ครอบครัวพนักงาน)
Position : Customer Service-Register

Responsibilities
ต้อนรับ ดูแล และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าตลอดการเข้าใช้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
รวบรวมเอกสาร สอบถามข้อมูล และลงทะเบียนลูกค้า เพื่อจัดทำประวัติ และฐานข้อมูล
รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารลูกค้า เพื่อส่งต่อไปยังฝ่ายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินงานการให้บริการลูกค้าตามกระบวนการขั้นตอนที่กำหนด เช่น การลงทะเบียน ถ่ายรูป เปลี่ยนเสื้อผ้า ชำระเงิน และการส่งลูกค้ากลับ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการที่องค์กรกำหนด
อธิบาย ให้ข้อมูล และตอบคำถามต่างๆด้วยความสุภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลการนัดหมาย และติดตามการเข้าใช้บริการ
ติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้า
จัดทำรายงาน และเอกสารที่เกี่ยวกับการใช้บริการของลูกค้า รวมถึงรายงานสรุปยอดการเข้าใช้บริการในแต่ละวัน เพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา

พัฒนาการกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพและได้ตามมาตรฐาน เพื่อมุ่งให้การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเกิดประโยชน์สูงสุด
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความชำนาญของผู้ใต้บังคับบัญชา/ตนเอง ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามความคาดหวังขององค์กรต่อตำแหน่งงานนั้น ๆ
สนับสนุนและส่งเสริมการนำทักษะความชำนาญด้านการจัดการสมัยใหม่ มาใช้ในงาน เพื่อมุ่งนำองค์กรไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและยั่งยืน
ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ยอมรับ และความให้ร่วมมือแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านนโยบายต่าง ๆ ขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นตามที่องค์กรวางไว้
มีส่วนร่วมในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เพื่อลดและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่กำหนดไว้

ทำงานเวลา 11.00-20.00 น.

Job Location
ประจำโรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ
Dusit,  Dusit,  Bangkok
No. of Position Salary
4 อัตรา
10,000-13,000 บาท
Qualifications
  ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
  วุฒิฯ ม.6 ขึ้นไป
  บุคลิกหน้าตาดี ชอบงานบริการลูกค้า
  มีทักษะด้านงานบริการ และมีประสบการณ์ด้านบริการลูกค้าพิจารณาเป็นพิเศษ
How to Apply
- ส่งเรซูเม่ พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาที่อีเมล์ (จะพิจารณาเฉพาะเรซูเม่ที่มีข้อมูลอย่างครบถ้วน และแนบรูปถ่ายมาด้วยเท่านั้น)
- สามารถ Walk in มาสมัครโดยตรงได้ที่บริษัท ติดต่อ HR ชั้น 4 เวลา 10.30-16.00 น. (พักกลางวัน 13.00-14.00 น.)
- ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
- สมัครผ่าน JobThai
Contact
คุณวิลาวัณย์ (คุณติ๊ก) แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
เลขที่ 99/19 ถนนสุโขทัย ( ใกล้ รพ.วชิระ )  Khwaeng Dusit  Dusit
Bangkok  10300
Tel : 062-414-2603 (ติดต่อสมัครงานเท่านั้น)
Fax : 02-241-3246
Email : masterstyle_112@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : www.masterpiecehospital.com
 LINE ID : 062-414-2603

ประจำที่สำนักงานใหญ่ (ถนนสุโขทัย) ใกล้กับราชภัฏสวนดุสิต, วชิรพยาบาล
99/19 ถ.สุโขทัย (ตรงข้ามซ.สุโขทัย 13) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

- เดินทางโดยรถประจำทาง : ถนนสามเสน
สาย 3, 9, 16, 30, 32, 33, 49, 51, 64, 65, 66, 110, 505, 516, 524
- เดินทางโดยรถประจำทาง : ถนนราชวิถี
สาย 18, 28, 56, 108, 125, 515, 542, 539
- เดินทางโดยรถประจำทาง : ถนนนครราชสีมา
สาย 12, 23, 99, 516
Job Code 946974
Position Customer Service-Register
Categories Customer Service/Call Center
Subcategories Customer Service
Industry Hospital/Clinic
Salary 10,000-13,000 บาท
Job Location ประจำโรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ
Date Posted 20 August 2019
Contact คุณวิลาวัณย์ (คุณติ๊ก) แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์
Click to view map
View All Positions of This Company