JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
18 July 2019
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติของคนไทย ที่มีความแข็งแกร่ง มั่นคง และเติบโต เคียงคู่สังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนานำการผลิต ทำให้กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ซึ่งเคยเป็นผู้ส่งออกทั้งข้าว และมันสำปะหลังมากเป็นอันดับ 1 ของโลก กลายเป็นผู้ผลิตและส่งออก Woodchip คุณภาพสูงรายใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลก นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดจำนวนมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร ในภูมิภาคอาเซียนด้วยเช่นกัน
จากการสั่งสมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ในการประกอบธุรกิจ ทางด้านไบโอเทคโนโลยี, เกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร, วิศวกรรมการผลิตเครื่องจักร การติดตั้งโรงไฟฟ้า และการเดินเครื่องจักรโรงไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ มานานกว่า 40 ปี ประกอบกับการมีเครือข่ายสมาชิกส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วมากกว่า 2.5 ล้านครอบครัว ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถขยายกิจการอย่างมั่นคงและยั่งยืน ไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันครอบคลุมครบวงจร ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
บริษัทมีแผนขยายการลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศ กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรร่วมงานเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทอย่างต่อเนื่อง อันประกอบด้วย 11 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้
•กลุ่มธุรกิจการวิจัยและพัฒนา
•กลุ่มธุรกิจการปลูกไม้โตเร็วและพืชพลังงาน
•กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไม้ปลูก
•กลุ่มธุรกิจปาล์มและผลิตภัณฑ์ปาล์ม
•กลุ่มธุรกิจพลังงาน
•กลุ่มธุรกิจบริการด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง
•กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
•กลุ่มธุรกิจLogistics&Supply Chains
•กลุ่มธุรกิจบริการ
•กลุ่มธุรกิจการค้าและการส่งออก
•กลุ่มธุรกิจไม้สับ กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ในต่างประเทศ
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
Benefits
- เงินจูงใจการทำงานประจำเดือน (MBO)
- โบนัสรายปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
- เงินค่าคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC (ตามเกณฑ์ของบริษัท)
- ซิมโทรศัพท์และค่าโทรศัพท์
- สิทธิซื้อสินค้าในเครือราคาพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน
- การประกันชีวิต
- เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต
- เงินช่วยเหลือกรณีสมรสหรือมีบุตร
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือครอบครัวเสียชีวิต
- เงินค่าของเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วยต้องนอนพักในโรงพยาบาล
- การลาต่างๆ ลาพักผ่อนประจำปี ลาสมรส ลาคลอด ลาอุปสมบท ลากิจ ลาณาปนกิจ ฯลฯ
- ประกันสังคม
- การตรวจสุขภาพประจำปี
*สวัสดิการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของบริษัท
Position : เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (BOI) รับสมัครด่วน !

Responsibilities
1. งานสิทธิประโยชน์ BOI
- วิเคราะห์โครงการ ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนโครงการใหม่
- รวบรวมและจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนโครงการใหม่ รวมถึงติดต่อประสานงานในการชี้แจงโครงการจนได้รับการส่งเสริม
- ตรวจสอบ ติดตามงานโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้วให้เป็นไปตามเงื่อนไข
- ยื่นขออนุญาต ต่ออายุ เปลี่ยนแปลง แก้ไข และอื่นๆ ในการดำเนินการโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้สามารถดำเนินการโครงการได้ตามเงื่อนไข
- ติดตามข่าวสาร ประกาศ กฎหมาย จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. งานนำเข้าเครื่องจักร
- ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายดูแลโครงการเรื่องแผนการนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ
- ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ในการนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ
- ยื่นขออนุญาตต่างๆด้วยระบบงานเครื่องจักร eMT online เช่น ขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร สั่งปล่อยเครื่องจักร และการดำเนินการอื่นๆเกี่ยวกับงานเครื่องจักร
- ประสานงานกับ shipping เพื่อเคลียร์สินค้าจากศุลกากร
- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสิทธิประโยชน์และการนำเข้าเครื่องจักร เพื่อยื่นต่อกรมศุลกากรและสมาคมสโมสรนักลงทุน
3. งานสิทธิประโยชน์ช่างฝีมือต่างด้าว
- ยื่นขออนุมัติตำแหน่ง บรรจุตำแหน่ง และการขออนุญาตอื่นๆ ของช่างฝีมือต่างด้าว ด้วยระบบ BOI e-Expert หรือระบบ Single Window
- ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับอนุมัตินำช่างฝีมือต่างด้าวเข้าทำงานในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

Job Location
Office คลองสาน - ITF สีลม
Khlong San,  Khlong San,  Bangkok
No. of Position Salary
2 อัตรา
N/A
Qualifications
  เพศชาย-หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
  การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านBOI/นำเข้าเครื่องจักร 1 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติได้และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่ (มีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้ ปรับตัวง่าย มีความกระตือรือร้นและคล่องตัวในการทำงาน
How to Apply
 • สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา"
 • สมัครผ่าน JobThai
 • ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
 • Contact
  ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
  เลขที่ 1 ซอยเจริญรัถ19  Khwaeng Khlong San  Khlong San
  Bangkok  10600
  Tel :
 • คุณพุทธพร (ส่วนกลาง) 085-489-5340
 • คุณยุทธศักดิ์ โซนอีสานบน 081-372-7748
 • คุณอำนาจ ไซต์งานสวนกิตติ 084-361-6299, 065-509-1270

 • Email : shaiyo14_203@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Website : www.saaa.co.th , www.job-aec.com/job_online/
  เลขที่ 1 ซ.เจริญรัถ19 ฝั่งตรงข้ามคลองสานพลาซ่า สามารถลง BTS สถานีกรุงธนบุรี ทางออกที่ 3 ต่อรถสองแถวเล็กลงหน้าคลองสานพลาซ่า แล้วเดินเข้าซอยมาประมาณ 200 เมตร ฝั่งขวามือจะเป็นซอยเจริญรัถ19 บริษัทฯ จะตั้งอยู่ลำดับที่ 1 ตึกหินอ่อนสีเทา
  Job Code 954702
  Position เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (BOI) รับสมัครด่วน !
  Categories Import/Export
  Subcategories Board of Investment (BOI)
  Industry Agricultural
  Salary N/A
  Job Location Office คลองสาน - ITF สีลม
  Date Posted 18 July 2019
  Contact ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  Click to view map
  View All Positions of This Company