JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
14 June 2019
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทระดับโลกมากมาย เรามีผู้เชี่ยวชาญพร้อมดูแลทั้งก่อนและหลังการขายเป็นอย่างดีทั่วประเทศ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

โซลูชั่นของบริษัทฯ ทั้งหมดถูกบริหารให้ทำงานอย่างเชื่อมโยงกันและจบในที่เดียว เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และลดต้นทุน ประกอบด้วย
- การเงินการธนาคาร (Financial & Banking)
- ระบบรักษาความปลอดภัย (Security)
- เครื่องใช้สำนักงาน (Office Automation)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information & Technology)
- ระบบแสดงตนอัตโนมัติ (Auto ID.)

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
Benefits
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- โบนัส ตามผลประกอบการ
- ท่องเที่ยว/สัมมนาประจำปี ตามผลประกอบการ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินรางวัลอายุงาน
- เงินช่วยเหลือสมรส, เยี่ยมคลอดบุตร, งานศพ
- การฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้
Position : Sales Executive รับสมัครด่วน !

Responsibilities
- ทำการตลาดและนำเสนอ Product เปิดตลาด และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทั้งรายใหม่และรายเก่า
- มีหน้าที่นำเสนอโซลูชั่น และการทดสอบสินค้าให้กับลูกค้า
- เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ และ โซลูชั่นใหม่ๆ ที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ เพื่อสามารถนำไปนำเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
- วางแผนงานขาย และผลักดันยอดขายให้ตรงตามเป้าการขายที่ได้มีการกำหนดไว้
- ร่วมงานแสดงสินค้า เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายตามที่บริษัทฯ ได้วางแผนไว้
ช่วยเหลือทีมงานในทีมในการสนับสนุนงานขายให้สำเร็จลุล่วง
- รายงานความคืบหน้า สถานะ และปัญหาที่เกิดขึ้นในการขายกับผู้บังคับบัญชารายสัปดาห์ หรือตามความเหมาะสม

Job Location
Bangkhlo,  Bang Kho Laem,  Bangkok
No. of Position
หลายอัตรา
Qualifications
  ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน พูดในการใช้งานติดต่อสื่อสาร
  บุคคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  มีประสบการณ์ในการนำเสนอสินค้าประเภท สินค้าเทคโนโลยี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีรถยนต์ส่วนตัว
How to Apply
- ส่งรูปถ่ายพร้อมประวัติมาที่ Email
- สมัครผ่าน Jobthai คลิกปุ่ม Apply Now
Contact
คุณเสาวลักษณ์
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
2534/107-109 ถนนราษฎร์อุทิศ 1  Khwaeng Bangkhlo  Bang Kho Laem
Bangkok  10120
Tel : 02-296-9712, 02-296-9714
Fax : 02-295-5102-3
Email : creatus_04@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : www.creatuscorp.com
BRT สถานีพระราม 9
รถเมล์ สาย 205, 89, 35
Job Code 956427
Position Sales Executive รับสมัครด่วน !
Categories Sales
Subcategories Sales/AE
Industry Computer/IT
Date Posted 14 June 2019
Contact คุณเสาวลักษณ์
Click to view map
View All Positions of This Company