JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
15 August 2019
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (" ไทยเบฟ ") ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในประเทศไทยมีโรงกลั่น 18 โรงและโรงเบียร์ 3 โรง และยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญหลายตราสินค้าประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ภายใต้แบรนด์มากกว่า 100 แบรนด์ อีกทั้งยังมีการฐานการผลิตในสก๊อตช์แลนด์ ผลิต เหล้าม็อลต์สก๊อตวิสกี้ วอดก้า จิน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (“SGX") ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพิ่มประสิทธิผลในช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการ ปัจจุบันไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทยแต่ยังเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วย

ไทยเบฟมีฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในด้านมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตที่ได้มาตรฐาน และกระบวนการบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เราจึงภูมิใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟจำหน่ายใน 5 ทวีปและกว่า 90 ประเทศทั่วโลกโดยมีทีมขายตรงกว่า 1,100 ทีมทั่วประเทศไทย นอกจากนี้เรายังมีศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเข้าถึงผู้บริโภคของเราด้วยคุณภาพ
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ชุดพนักงาน
- โบนัส ฯลฯ
Position : เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า / พนักงานจัดส่งสินค้า

Responsibilities
1. ควบคุมการจัดเรียงสินค้าขึ้นรถ และจัดเรียงสินค้าในรถ
2. จัดส่งสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
3. ตรวจสอบการจัดเก็บเงินสดและคูปองแลกน้ำดื่มให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
4. ตอบคำถาม และสามารถให้ข้อมูลสินค้าเบื้องต้นกับลูกค้าได้
5. เสนอแนะประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าและการบริการลูกค้า
6. ควบคุมและดูแลทรัพย์สินเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานให้ครบถ้วนและพร้อมใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
7. ขับรถจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามแผนงานที่กำหนดในแต่ละวัน

Job Location
Chomphon,  Chatuchak,  Bangkok
No. of Position
10 อัตรา
Qualifications
  วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น - ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  มีประสบการณ์ด้าน จัดส่งสินค้า อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  มีความชำนาญเส้นทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภท 2
  มีความรู้ในงานบำรุงรักษารถยนต์ขั้นต้น
  มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  มีความรู้ในเรื่องการวางแผนเส้นทาง
  มีทักษะการขับรถส่งของ
  มีทักษะในการบริหารคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า
  มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office และโปรแกรมที่ใช้ในงาน
Apply for this position please contact
  Contact : คุณศราวุฒิ
  Tel : 02-7855555 ต่อ 4657
How to Apply
- สมัครผ่าน JobThai
- สมัครทาง Email
- ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์
https://careers.thaibevgroup.com
Contact
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก  Khwaeng Khlong Toei  Khlong Toei
Bangkok  10110
Tel : 02-785-5555 ต่อ 11
Email : thaibev_347@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : https://careers.thaibevgroup.com
MRT : สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Job Code 960178
Position เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า / พนักงานจัดส่งสินค้า
Categories Transportation/Warehouse
Subcategories Warehouse
Industry Food, Drink & Tobacco
Date Posted 15 August 2019
Contact ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Click to view map
View All Positions of This Company