JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
18 July 2019
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
“เราคือกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจซึ่งเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งผลิตภัณฑ์สุรา เบียร์ โซดา และน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์สินค้าเบียร์ช้าง เบียร์อาชา เบียร์เฟดเดอร์บรอย สุราแสงโสม สุราแม่โขง สุราหงส์ทอง สุรามังกรทอง น้ำดื่มตราช้าง โซดาช้าง เครื่องดื่มแรงเยอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ และธุรกิจร้านอาหารโออิชิ
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ชุดพนักงาน
- โบนัส ฯลฯ
Position : เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานขายแคชแวนอาวุโส - กรุงเทพฯ

Responsibilities
→ ศึกษาทำความเข้าใจกระบวนการทำงานของธุรกิจและสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา/ความต้องการทางธุรกิจได้ (Business Process)
→ ศึกษารายละเอียดโครงการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน, ข้อมูลทางเลือกในการลงทุน และนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่ออนุมัติ
→ ติดตามการดำเนินงานและอัพเดตแผนงานเพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการต่อผู้บริหารได้
→ ทำการศึกษาความต้องการทางธุรกิจ พร้อมนำเสนอกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสรุปเป็นเอกสารสำหรับพัฒนาระบบตามมาตรฐาน SDLC (Software Development Life Cycle)
→ ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมและจัดการสร้างฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
→ ดำเนินการทดสอบระบบความต้องการ (Requirement Spec) พร้อมทั้งจัดทำเอกสารการทดสอบ Test Script ร่วมกับทีมพัฒนาระบบและจัดทำรายงานผลการทดสอบเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
→ จำทำเอกสารคู่มือการใช้งานระบบที่พัฒนาและระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงการใช้งานและใช้ในการอ้างอิงเพื่อพัฒนาต่อยอดระบบใน Phase ต่อไป
→ ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้งานระดับต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ
→ ดำเนินการวางแผนการดูแลระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเป็นไปตามนโยบายบริษัท
→ ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
→ ปฏิบัติตามนโยบายจากผู้บังคับบัญชาและดำเนินการตามอย่างเคร่งครัด

Job Location
Chomphon,  Chatuchak,  Bangkok
No. of Position Salary
2 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
Qualifications
  ปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ทำงานการพัฒนาระบบงานและรายงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หรือผ่านการพัฒนาระบบมาอย่างน้อย 2 โครงการ (2 Software Development Life Cycle)
  มีความรุ้ความสามารในการวิเคราะห์ระบบงาน หรือมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบงานเป็นอย่างดี
  มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้ง Hardware และ Software และนำมาประยุกต์ใช้งานได้
  มีความสามารถในการจัดการ Database ได้อย่างดี
  มีความสามารถในการฝึกอบรมและสอนงานได้
  มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
  มีความสามารถในการประสานงานและเจรจากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
Apply for this position please contact
  Contact : คุณกิตติ ทวีบุญญาภา (สำนักทรัพยากรบุคคล)
  Tel : 02-785-5555 ต่อ 4723
  Email : thaibev_404@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
How to Apply
- สมัครผ่าน JobThai
- สมัครทาง Email
- ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์
https://careers.thaibevgroup.com
Contact
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก  Khwaeng Khlong Toei  Khlong Toei
Bangkok  10110
Tel : 02-785-5555 ต่อ 11
Email : thaibev_404@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : https://careers.thaibevgroup.com
MRT : สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Job Code 992366
Position เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานขายแคชแวนอาวุโส - กรุงเทพฯ
Categories Computer/IT/Programmer
Subcategories System Analyst
Industry Food, Drink & Tobacco
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
Date Posted 18 July 2019
Contact ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Click to view map
View All Positions of This Company