JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2826473  แก้ไขประวัติล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2562  


93%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
แพร่ 54160
Mobile
วันเกิด 29 กันยายน 2524 ( อายุ 37 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2543
จาก วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ระดับ ปวช.
สาขา อุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย 2.85
ปีที่จบ 2552
จาก วิทยาลัยการอาชีพการจนาภิเษกหนองจอก
ระดับ ปวส.
สาขา เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล
เกรดเฉลี่ย 3.34
ต.ค. 52 - ต.ค. 52
สถาบัน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หลักสูตร คนงานควบคุมก๊าช
ปีที่จบ 2554
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย 3.45
มี.ค. 54 - มี.ค. 54
สถาบัน ปิ่นทองกรุป
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
มิ.ย. 54 - มิ.ย. 54
สถาบัน แอนตี้ไฟร์ อินดัชตรี
หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น
ก.ย. 55 - ก.ย. 55
สถาบัน องค์การคลังสินค้า
หลักสูตร การเข้าสู่AEC
มิ.ย. 56 - มิ.ย. 56
สถาบัน องค์การคลังสินค้า
หลักสูตร โลจิดติก
2541 - 17
2542 - 18
2543 - 19
2544 - 20
2545 - 21
2546 - 22
2547 - 23
2548 - 24
2549 - 25
2550 - 26
2551 - 27
2552 - 28
2553 - 29
2554 - 30
2555 - 31
2556 - 32
2557 - 33
2558 - 34
2559 - 35
2560 - 36
2561 - 37
2562 - 38
2563 - 39
เม.ย. 50 - ม.ค. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 18,000
ตำแหน่ง ช่างซ่อมแม่พิมพ์โลหะ
ก.ย. 55 - ต.ค. 58
XXXXXXX
เงินเดือน 23,000
ตำแหน่ง Technical Engineering
ต.ค. 58 - ธ.ค. 61
XXXXXXX
เงินเดือน 25,000
ตำแหน่ง Production Staff Engineer
ม.ค. 62 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 25,000
ตำแหน่ง Production Engineer
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2826473  แก้ไขประวัติล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2562  
ชื่อ   นามสกุล
93%
ที่อยู่
แพร่ 54160
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 29 กันยายน 2524 อายุ 37 ปี
ส่วนสูง 172 ซม. น้ำหนัก 69 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ผู้จัดการ
2. วิศวกร
3. หัวหน้างาน
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000-50,000
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 15 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
2554
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
คณะ วิทยาศาสตร์ วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 3.45
วิทยาลัยการอาชีพการจนาภิเษกหนองจอก
2552
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล
เกรดเฉลี่ย 3.34
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
2543
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา อุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย 2.85
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2562  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Production Engineer เงินเดือน 25,000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
1.วางแผน pm ออกตรวจหน้างานร่วมกับฝ่ายที่รับผิดชอบทำเอกสารรายงานยังส่วนที่เกี่ยวข้อง เอกสารWI
2.ประสารการทำงานกับทุกฝ่ายให้การทำงานมีประสิทธิภาพมุงสุด
3.สรุปผลการทำงานต่อฝ่ายที่รับผิดชอบ
4.ให้ความรู้ต่อฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบ
5.จัดทำระบบการทำงานเพื่อใช้กับทุกฝ่าย
6.จัดทำ SOP
7.จัดทำ SWS
8.จัดทำ SQDC
9.จัดทำ FMEA
10.จัดทำ QMR
11.จัดทำ Production Tag
12.จัดทำ เอกสาร Trial
ชื่อบริษัท :
ตุลาคม 2558  -  ธันวาคม 2561   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Production Staff Engineer เงินเดือน 25,000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
1.วางแผน pm ออกตรวจหน้างานร่วมกับฝ่ายที่รับผิดชอบทำเอกสารรายงานยังส่วนที่เกี่ยวข้อง เอกสารWI
2.ประสารการทำงานกับทุกฝ่ายให้การทำงานมีประสิทธิภาพมุงสุด
3.สรุปผลการทำงานต่อฝ่ายที่รับผิดชอบ
4.ให้ความรู้ต่อฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบ
5.จัดทำระบบการทำงานเพื่อใช้กับทุกฝ่าย
6.จัดทำ SOP
7.จัดทำ SWS
8.จัดทำ SQDC
9.จัดทำ FMEA
10.จัดทำ QMR
11.จัดทำ Production Tag
12.จัดทำ เอกสาร Trial
ชื่อบริษัท :
กันยายน 2555  -  ตุลาคม 2558   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Technical Engineering เงินเดือน 23,000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
1.วางแผน pm ออกตรวจหน้างานร่วมกับฝ่ายที่รับผิดชอบทำเอกสารรายงานยังส่วนที่เกี่ยวข้อง เอกสารWI
2.สรุปการทำงานต่อฝ่ายที่รับผิดชอบ
3.ให้ความรุ้ต่อฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบ
4.จัดทำระเบียบการทำงานเพื่อใช้งานกับทุกส่วน
5.ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
6.ศึกษาและกำหนดมาตรฐานเครื่องจักร
7.OEE
8.QMR
9.ออกแผนPM2
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2550  -  มกราคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ช่างซ่อมแม่พิมพ์โลหะ เงินเดือน 18,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1.PM,TPM,งานเอกสาร
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
องค์การคลังสินค้า
มิถุนายน 2556  -  มิถุนายน 2556   
หลักสูตร โลจิดติก
องค์การคลังสินค้า
กันยายน 2555  -  กันยายน 2555   
หลักสูตร การเข้าสู่AEC
แอนตี้ไฟร์ อินดัชตรี
มิถุนายน 2554  -  มิถุนายน 2554   
หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น
ปิ่นทองกรุป
มีนาคม 2554  -  มีนาคม 2554   
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ตุลาคม 2552  -  ตุลาคม 2552   
หลักสูตร คนงานควบคุมก๊าช
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
ลาว ดี ดี ดี
ภาษาภาคเหนือ เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
คำเมือง เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
พิมพ์ดีดไทย 17 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 13 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก รถกระบะ รถฟอร์คลิฟท์
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ดนตรี กีต้า
- กีฬา ฟุตบอล
- คอมพิวเตอร์
- ร้องเพลง , ดูหนังฟังเพลง
- เล่านิทาน , อ่านหนังสือ
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
-โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-การออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปด้วยโลหะ
บุคคลอ้างอิง