เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2912650  แก้ไขประวัติล่าสุด : 21 มิถุนายน 2559  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


71%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10300
Tel
Mobile
วันเกิด 24 ตุลาคม 2514 ( อายุ 46 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2534
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา สันทนาการ
เกรดเฉลี่ย 2.89
2532 - 18
2533 - 19
2534 - 20
2535 - 21
2536 - 22
2537 - 23
2538 - 24
2539 - 25
2540 - 26
2541 - 27
2542 - 28
2543 - 29
2544 - 30
2545 - 31
2546 - 32
2547 - 33
2548 - 34
2549 - 35
2550 - 36
2551 - 37
2552 - 38
2553 - 39
2554 - 40
2555 - 41
2556 - 42
2557 - 43
2558 - 44
2559 - 45
2560 - 46
มี.ค. 34 - ก.ค. 36
XXXXXXX
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยสรรหาว่าจ้าง และสวัสดิการ
ก.ย. 36 - เม.ย. 39
XXXXXXX
ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบุคคล-อบรม และธุรการ
พ.ค. 39 - ก.พ. 43
XXXXXXX
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ
ก.พ. 43 - ต.ค. 46
XXXXXXX
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
ต.ค. 46 - เม.ย. 59
XXXXXXX
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ธรุการ และจัดซื้อ
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2912650  แก้ไขประวัติล่าสุด : 21 มิถุนายน 2559  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
71%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10300
Tel
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 24 ตุลาคม 2514 อายุ 46 ปี
ส่วนสูง 153 ซม. น้ำหนัก 48 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2. ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
3. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
2534
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา สันทนาการ
คณะ วิทยาศาสตร์ วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
เกรดเฉลี่ย 2.89
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
ตุลาคม 2546  -  เมษายน 2559   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ธรุการ และจัดซื้อ เงินเดือน -
ระดับ ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลและบริหารงานฝ่ายบุคคล/ธุรการ และจัดซื้อทั้งระบบ โดยดูแลงานทั้ง 4 สาขา ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ , สาขาบางนา , สาขาชลบุรี และสาขารังสิต
ชื่อบริษัท :
กุมภาพันธ์ 2543  -  ตุลาคม 2546   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ เงินเดือน -
ระดับ ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแล และบริหารงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบ โดยมีหน้าที่ดูแลงานทั้งส่วนสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และโรงงานที่บางปะอิน (พนักงาน 300 คน)
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2539  -  กุมภาพันธ์ 2543   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ เงินเดือน -
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลงานภายในฝ่ายบุคคลและธุรการ
ชื่อบริษัท :
กันยายน 2536  -  เมษายน 2539   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบุคคล-อบรม และธุรการ เงินเดือน -
ระดับ ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลงานฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม รวมถึงงานธุรการและประชาสัมพันธ์
ของสาขามหาชัย
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2534  -  กรกฎาคม 2536   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยสรรหาว่าจ้าง และสวัสดิการ เงินเดือน -
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลงานด้านการสรรหาพนักงาน การว่าจ้าง การจัดทำเงินเดือน
และงานด้านสวัสดิการทั้งหมด ดูแลพนักงาน 1,500 คน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
จีนกลาง พอใช้ - -
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถยนต์
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- สามารถจัดทำโปรแกรมเงินเดือนได้ทุกระบบ
- มีความขยัน อดทน และรับผิดชอบนการทำงาน
- สามารถรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
บุคคลอ้างอิง