เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2926625  แก้ไขประวัติล่าสุด :  1 มีนาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


95%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
พระนครศรีอยุธยา 13210
Mobile
วันเกิด 23 กันยายน 2529 ( อายุ 31 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2548
จาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.38
ปีที่จบ 2550
จาก โรงเรียนเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สร...
ระดับ ปวส.
สาขา บริหารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 3.88
ก.พ. 53 - ก.พ. 53
สถาบัน สำนักงานคุ้มครองแรงงานร่วมกับศูนย์การ...
หลักสูตร เครือช่ายสถานประกอบการเพื่อป้องกันและ...
ก.ค. 53 - ก.ค. 53
สถาบัน สำนักงานคุ้มครองแรงงานร่วมกับศูนย์การ...
หลักสูตร เครือช่ายสถานประกอบการเพื่อป้องกันและ...
ส.ค. 53 - ส.ค. 53
สถาบัน สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสระบุรี
หลักสูตร การส่งเสริมการได้รับสิทธิประโยชน์ของผ...
ต.ค. 53 - ต.ค. 53
สถาบัน บริษัท คาร์กิลล์มีทส์(ไทยแลนด์)จำกัด
หลักสูตร ISO 14001&OHAS18001
ปีที่จบ 2554
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การจัดการทั่วไป
เกรดเฉลี่ย 3.25
มี.ค. 55 - มี.ค. 55
สถาบัน สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จ.สระบุรี
หลักสูตร เครือข่ายคุ้มครองแรงงาน
2546 - 17
2547 - 18
2548 - 19
2549 - 20
2550 - 21
2551 - 22
2552 - 23
2553 - 24
2554 - 25
2555 - 26
2556 - 27
ต.ค. 50 - ส.ค. 52
XXXXXXX
เงินเดือน 12,000
ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต
ก.ย. 52 - มี.ค. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 9,000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2926625  แก้ไขประวัติล่าสุด :  1 มีนาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
95%
ที่อยู่
พระนครศรีอยุธยา 13210
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 23 กันยายน 2529 อายุ 31 ปี
ส่วนสูง 163 ซม. น้ำหนัก 55 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน อยุธยา
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2554
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป
คณะ บริหารธุรกิจ วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 3.25
โรงเรียนเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี
2550
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 3.88
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
2548
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.38
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
กันยายน 2552  -  มีนาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เงินเดือน 9,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1. ดูแลเอกสารการสมัครงานของพนักงานในบริษัท
2. ติดต่อหน่วยงานราชการ
สำนักงานประกันสังคม
- ดำเนินการขอบัตรรับรองสิทธิ์ให้กับพนักงานที่ทำงานตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
- ขึ้นทะเบียน-แจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนให้กับพนักงานที่เริ่มงานใหม่ทั้ง
ไทยและต่างด้าว
- เบิกค่ารักษาพยาบาลและดำเนินการยื่นเอกสารสงเคราะห์บุตรให้กับพนักงาน
ที่มาติดต่อ
สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
- แจ้งขึ้นทะเบียนและแจ้งสิ้นสุดการเป็นลูกจ้างแรงงานเด็ก
- ขออนุญาตพนักงานที่เป็นแรงงาานเด็กให้ทำงานตอนกลางคืน
3. อบรมพนักงานที่เริ่มงานใหม่ในเรื่องของสวัสดิการของบริษัท
4. จัดทำโบนัสพนักงาน
5. เป็นคณะกรรมการ 5ส ภายในฝ่ายบุคคล โดยจะตรวจสอบความเรียบร้อยอยู่
ภายในฝ่ายบุคคล
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
ชื่อบริษัท :
ตุลาคม 2550  -  สิงหาคม 2552   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต เงินเดือน 12,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ขึ้นรูปเลนส์กล้องถ่ายรูป
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จ.สระบุรี
มีนาคม 2555  -  มีนาคม 2555   
หลักสูตร เครือข่ายคุ้มครองแรงงาน
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์(ไทยแลนด์)จำกัด
ตุลาคม 2553  -  ตุลาคม 2553   
หลักสูตร ISO 14001&OHAS18001
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสระบุรี
สิงหาคม 2553  -  สิงหาคม 2553   
หลักสูตร การส่งเสริมการได้รับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน
สำนักงานคุ้มครองแรงงานร่วมกับศูนย์การศึกษาโรคเอดส์ จังหวัดสระบุรี
กรกฎาคม 2553  -  กรกฎาคม 2553   
หลักสูตร เครือช่ายสถานประกอบการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และวัณโรค
สำนักงานคุ้มครองแรงงานร่วมกับศูนย์การศึกษาโรคเอดส์ จังหวัดสระบุรี
กุมภาพันธ์ 2553  -  กุมภาพันธ์ 2553   
หลักสูตร เครือช่ายสถานประกอบการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และวัณโรค
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
เกาหลี พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 45 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
- outlook
- AS400
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
- เข้าร่วมประกวดสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการบริษัท
บุคคลอ้างอิง