เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2960119  แก้ไขประวัติล่าสุด : 12 มีนาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


75%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10150
Mobile
วันเกิด 3 พฤศจิกายน 2530 ( อายุ 30 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2554
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
เกรดเฉลี่ย 2.85
2552 - 22
2553 - 23
2554 - 24
2555 - 25
2556 - 26
มี.ค. 54 - พ.ค. 54
XXXXXXX
เงินเดือน 9000
ตำแหน่ง ธุรการ
พ.ย. 54 - มี.ค. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 9000
ตำแหน่ง ธุรการฝ่ายบริการ
ต.ค. 55 - ธ.ค. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 12000
ตำแหน่ง customer service
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2960119  แก้ไขประวัติล่าสุด : 12 มีนาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
75%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10150
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 3 พฤศจิกายน 2530 อายุ 30 ปี
ส่วนสูง 160 ซม. น้ำหนัก 52 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. ประสานงานทั่วไป
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพฯ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2554
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะ - วุฒิ ปริญญาตรี
เกรดเฉลี่ย 2.85
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
ตุลาคม 2555  -  ธันวาคม 2555   
ตำแหน่ง customer service เงินเดือน 12000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
รับโทรศัทพ์ลูกค้า พูดคุยกับลูกค้ารับเรื่องและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลูกค้าเข้ามาติดต่อกับทางศูนย์ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง ทำเรื่องของสต๊อกอะไหร่คอมพิวเตอร์
ทำเอกสารสรุป report ประจำวัน ส่งรายงาน
ชื่อบริษัท :
พฤศจิกายน 2554  -  มีนาคม 2555   
ตำแหน่ง ธุรการฝ่ายบริการ เงินเดือน 9000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ทำเอกสารของฝ่ายบริการ ทำบิลให้ช่างซ่อมสินค้าที่ส่งเครม
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2554  -  พฤษภาคม 2554   
ตำแหน่ง ธุรการ เงินเดือน 9000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ทำโปรแกรมสำเร็จรูป ทำบิลที่จะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า และงานเอกสารต่างๆ
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 26 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 23 คำ/นาที
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ีดี
- มีความคิดสร้างสรรค์
- ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี