เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3007875  แก้ไขประวัติล่าสุด : 18 มกราคม 2561  


81%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
ขอนแก่น 40000
Mobile
วันเกิด 11 พฤศจิกายน 2522 ( อายุ 38 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2542
จาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
ระดับ ปวส.
สาขา ช่างท่อและประสาน
เกรดเฉลี่ย 2.56
ปีที่จบ 2554
จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เกรดเฉลี่ย 2.43
2540 - 18
2541 - 19
2542 - 20
2543 - 21
2544 - 22
2545 - 23
2546 - 24
2547 - 25
2548 - 26
2549 - 27
2550 - 28
2551 - 29
2552 - 30
2553 - 31
2554 - 32
2555 - 33
2556 - 34
2557 - 35
2558 - 36
2559 - 37
2560 - 38
2561 - 39
2562 - 40
ก.พ. 44 - ก.ย. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 16,200 บาท
ตำแหน่ง QC. Technician
ต.ค. 55 - พ.ค. 59
XXXXXXX
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค QA
มิ.ย. 59 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3007875  แก้ไขประวัติล่าสุด : 18 มกราคม 2561  
ชื่อ   นามสกุล
81%
ที่อยู่
ขอนแก่น 40000
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 11 พฤศจิกายน 2522 อายุ 38 ปี
ส่วนสูง 168 ซม. น้ำหนัก 60 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. QA
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
3. QC
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000-20,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ขอนเเก่น
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2554
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ - วุฒิ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.43
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
2542
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา ช่างท่อและประสาน
เกรดเฉลี่ย 2.56
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2559  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
งานความปลอดภัย
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ชื่อบริษัท :
ตุลาคม 2555  -  พฤษภาคม 2559   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค QA เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1.Lab test
2.CCM ARM
3 Inspection Part By CMM ARM Programs Power Inspect
4.Measuring Calibration
ชื่อบริษัท :
กุมภาพันธ์ 2544  -  กันยายน 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง QC. Technician เงินเดือน 16,200 บาท
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1.Calibration
2.4M Change
3.Customer service
4.วิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาคุณภาพ
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ใช้เครื่องมือวัดได้ เช่น เวอร์เนียร์ ,Thickness Gauge, Heigh gauge
- CMM ARM
บุคคลอ้างอิง