เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3037019  แก้ไขประวัติล่าสุด : 19 พฤศจิกายน 2555  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


87%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
ชลบุรี 20230
Tel
Mobile
วันเกิด 5 กุมภาพันธ์ 2524 ( อายุ 37 ปี )
* ประวัตินี้มีการแสดงข้อมูลแบบช่วงอายุไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถแสดง ประวัติการฝึกอบรม ได้
เนื่องจากเจ้าของประวัติระบุช่วงเวลาไม่ชัดเจน หรือผิดพลาด เช่น ไม่กรอก เดือน หรือปี ของข้อมูลนั้น
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2543
จาก วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
ระดับ ปวช.
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.6
ปีที่จบ 2545
จาก วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
ระดับ ปวส.
สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.67
ก.พ. 52 - ก.พ. 52
สถาบัน บ.คิมบอลอิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด
หลักสูตร หลักสูตรภาวะการเป็นผู้นำ
ก.พ. 53 - ก.พ. 53
สถาบัน บ.คิมบอลอิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด
หลักสูตร หลักสูตรภาวะการเป็นผู้นำ
พ.ค. 53 - พ.ค. 53
สถาบัน บ.คิมบอลอิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด
หลักสูตร ISO13485,ISO16949,ISO1400,ISO9001
ก.พ. 54 - ก.พ. 54
สถาบัน บ.คิมบอลอิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด
หลักสูตร หลักสูตรการสือสาร
มิ.ย. 54 - มิ.ย. 54
สถาบัน บ.คิมบอลอิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด
2541 - 17
2542 - 18
2543 - 19
2544 - 20
2545 - 21
2546 - 22
2547 - 23
2548 - 24
2549 - 25
2550 - 26
2551 - 27
2552 - 28
2553 - 29
2554 - 30
2555 - 31
2556 - 32
ก.ค. 45 - ม.ค. 47
XXXXXXX
เงินเดือน 200/ วัน
ตำแหน่ง พนักงาน lab
ก.พ. 47 - ก.ย. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 13,000
ตำแหน่ง Quality Assurance Team Leader
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3037019  แก้ไขประวัติล่าสุด : 19 พฤศจิกายน 2555  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
87%
ที่อยู่
ชลบุรี 20230
Tel
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 5 กุมภาพันธ์ 2524 อายุ 37 ปี
ส่วนสูง 167 ซม. น้ำหนัก 65 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. Quality assurance Team Leader
2. Quality Assurance Document
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ชลบุรี,ระยอง
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
ประวัติการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
2545
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.67
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
2543
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา การบัญชี
เกรดเฉลี่ย 2.6
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
กุมภาพันธ์ 2547  -  กันยายน 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Quality Assurance Team Leader เงินเดือน 13,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
หน้าที่หลัก
ควบคุมการปฏิบัติงานของ QA Team Member อำนวยการจัดการด้านการตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดอบรมให้กับQA Team menber เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กระบวนการผลิต การตรวจสอบเป็นไปตามระบบคุณภาพของบริษัท และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไปตามข้อกำหนดของลูกค้า
งานที่ปฏิบัติ
1.มีบทบาทหลักในการสนับสนุนการปฏิบัติงานระบคุณภาพ
2.ฝึกอบรมและบังคับบัญชา QA Team Member เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ การตรวจสอบเป็นไปตามระบบคุณภาพของบริษัท และคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า
3.จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจสอบและทำรายงานผลงานด้านคุณภาพรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
4.ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรม ผละฝ่ายผลิต ในการวางแผนงานสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ การแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านคุณาพที่เกิดขึ้นในการผลิต การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแก้ไข รวมถึงการปรับปรุงอย่า
งต่อเนื่อง
5.ปฏิบัติงานบำรุงรักษาให้มีสถานที่และวิธีการทำงานที่ปลอดภัย
6.สื่อสร ทำความเข้าใจกับสมาชิกทีมงาน ติดตามและประเมิณผลการปฏิบัติงานของทีมงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อบริษัท :
กรกฎาคม 2545  -  มกราคม 2547   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง พนักงาน lab เงินเดือน 200/ วัน
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
check ดูสารเคมีให้อยู่ใน speck
ควบคุมตู้control
สรุป report รายงานหัวหน้าประจำวัน
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
บ.คิมบอลอิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด
มิถุนายน 2554  -  มิถุนายน 2554   
บ.คิมบอลอิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด
กุมภาพันธ์ 2554  -  กุมภาพันธ์ 2554   
หลักสูตร หลักสูตรการสือสาร
บ.คิมบอลอิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด
พฤษภาคม 2553  -  พฤษภาคม 2553   
หลักสูตร ISO13485,ISO16949,ISO1400,ISO9001
บ.คิมบอลอิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด
กุมภาพันธ์ 2553  -  กุมภาพันธ์ 2553   
หลักสูตร หลักสูตรภาวะการเป็นผู้นำ
บ.คิมบอลอิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด
กุมภาพันธ์ 2552  -  กุมภาพันธ์ 2552   
หลักสูตร หลักสูตรภาวะการเป็นผู้นำ
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- คอมิวเตอร์ excel ,word,Power point
- เครื่องมมือวัด เช่น vernier
- SAP
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
เกียรติประวัติ พนักงานดีเด่น ไม่ขาด ลา มาสาย3ปีติดกันจนถึงปุจจุบัน
ผลงาน ดูแลพื้นที่รับผิดชอบให้อยู่ใน 5ส ได้รับรางวัลที่ 1
ประสบการณ์อื่นๆ ดูงาน 5ส นอกสถานที่
บุคคลอ้างอิง