เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3063696  แก้ไขประวัติล่าสุด : 26 มิถุนายน 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


97%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10220
Mobile
วันเกิด 2 เมษายน 2530 ( อายุ 30 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2548
จาก โรงเรียนจ่านกร้อง พิษณุโลก
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.00
ปีที่จบ 2552
จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา พัฒนาสังคม
เกรดเฉลี่ย 2.94
มิ.ย. 54 - มิ.ย. 54
สถาบัน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
หลักสูตร เจ้าหน้าที่กองทุน
ต.ค. 54 - พ.ย. 54
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตร หลักสูตร เรื่อง เทคนิคการทำงานอย่างมี...
2546 - 16
2547 - 17
2548 - 18
2549 - 19
2550 - 20
2551 - 21
2552 - 22
2553 - 23
2554 - 24
2555 - 25
2556 - 26
2557 - 27
มี.ค. 52 - ม.ค. 56
XXXXXXX
เงินเดือน 15000
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
มี.ค. 56 - มิ.ย. 56
XXXXXXX
เงินเดือน 15000
ตำแหน่ง Training Administator
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3063696  แก้ไขประวัติล่าสุด : 26 มิถุนายน 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
97%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10220
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 2 เมษายน 2530 อายุ 30 ปี
ส่วนสูง 164 ซม. น้ำหนัก 45 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. งานธนาคาร
2. งานบุคคล
3. ครู/นักวิชาการศึกษา
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพฯและต่างจังหวัด
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 1 เดือน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2552
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา พัฒนาสังคม
คณะ สังคมศาสตร์ วุฒิ ศิลปศาสตร์บัญฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.94
โรงเรียนจ่านกร้อง พิษณุโลก
2548
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.00
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2556  -  มิถุนายน 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Training Administator เงินเดือน 15000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1.ติดต่อลูกค้า
2.ทำเอกสารส่งหน่วยงานราชการ
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2552  -  มกราคม 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เงินเดือน 15000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1.งานธุรการ
2.งานบุุคคล
3.งานประกันคุณภาพการศึกษา
4.งานประชุม/ฝึกอบรม
5.งานโครงการ
6.งานสวัสดิการบุคลากร
7.งานติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในองค์กรต่างๆ
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตุลาคม 2554  -  พฤศจิกายน 2554   
หลักสูตร หลักสูตร เรื่อง เทคนิคการทำงานอย่างมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
มิถุนายน 2554  -  มิถุนายน 2554   
หลักสูตร เจ้าหน้าที่กองทุน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ ดี
จีนกลาง พอใช้ พอใช้ ดี
พิมพ์ดีดไทย 45 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- สามารถใช้ใช้โปรแกรม Microsoft Word , Excel , Powerpoint , spssได้เป็นอย่างดี
- สามารถขับรถยนต์ มีใบขับขี่รถยนต์ 5 ปี และรถจักรยานยนต์ได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์อย่างดีเยี่ยม
- สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีมาก
- มีใจรักงานบริการ
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
1. ได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นด้านกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวรปี52
2. ได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นด้านความประพฤติมหาวิทยาลัยนเรศวรปี53
บุคคลอ้างอิง