เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3297840  แก้ไขประวัติล่าสุด : 11 มกราคม 2557  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


96%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
ปทุมธานี 12120
Mobile
วันเกิด 8 กรกฎาคม 2533 ( อายุ 27 ปี )
* ประวัตินี้มีการแสดงข้อมูลแบบช่วงอายุไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถแสดง ประวัติการฝึกอบรม ได้
เนื่องจากเจ้าของประวัติระบุช่วงเวลาไม่ชัดเจน หรือผิดพลาด เช่น ไม่กรอก เดือน หรือปี ของข้อมูลนั้น
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2552
จาก ปทุมเทพวิทยาคาร
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.15
มี.ค. 54 - พ.ค. 54
สถาบัน DHL Supplychain
หลักสูตร นักศึกษาฝึกงาน
ปีที่จบ 2555
จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา บริหารธุระกิจระหว่างประเทศ
เกรดเฉลี่ย 2.85
2550 - 17
2551 - 18
2552 - 19
2553 - 20
2554 - 21
2555 - 22
2556 - 23
2557 - 24
2558 - 25
ต.ค. 56 - ม.ค. 57
XXXXXXX
เงินเดือน 14000
ตำแหน่ง Markerting&sale
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3297840  แก้ไขประวัติล่าสุด : 11 มกราคม 2557  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
96%
ที่อยู่
ปทุมธานี 12120
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 8 กรกฎาคม 2533 อายุ 27 ปี
ส่วนสูง 166 ซม. น้ำหนัก 52 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา คริสต์
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
2. เจ้าหน้าที่การตลาด
3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2555
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารธุระกิจระหว่างประเทศ
คณะ บริหารธุระกิจ วุฒิ บริหารธุรกิจบัญฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.85
ปทุมเทพวิทยาคาร
2552
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.15
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
ตุลาคม 2556  -  มกราคม 2557   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Markerting&sale เงินเดือน 14000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ทำใบเสนอราคา
รายงานยอดขายประจำเดือน/ปี
ออกเอกสารเพื่อ ทำ Invioce
รับPOและออกOrder เพื่อการผลิตในโรงงาน
วางแผนการส่งสินค้า
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
DHL Supplychain
มีนาคม 2554  -  พฤษภาคม 2554   
หลักสูตร นักศึกษาฝึกงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
  
หลักสูตร AEC การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
  
หลักสูตร How to me a Good MC
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
  
หลักสูตร โครงการ Makro มิตรแท้โชห่วย
MMth มิซซูมอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด
  
หลักสูตร กฏระเบีบยในเแวร์เฮาร์ , 5ส , ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ ดี พอใช้
ลาว ดี พอใช้ ไม่ได้
พิมพ์ดีดไทย 49 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- วาดภาพ
- Ms Word,Excel,Powerpoint,Access,internet,e-mail
- Photoshop
- มีมนุษ์สัมพันธ์ดี เรียนรู้เร็ว เข้ากับคนอื่นได้ง่าย
- อดทนและทำงานหนักได้
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
- ผู้นำเชียร์และพี่เลี้ยงน้องใหม่
- ชนะการโต้ว่าทีของคณะบริหารตัวแทนสาขาธุระกิจระหว่างประเทศ
- เข้าร่วมแข่งขันโชว์เชียร 2 ปี แข่งขันกีฬาระหว่างคณะ
- เป็นตัวแทนเข้าค่ายเชื่อมสัมพันธ์กับนักศึกษาต่างชาติ
- ร่วมค่ายอาสาที่ จ.เพรชบูลย์
- เป็นครูสอนเต้นให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
- เคยเป็นผู้ซ้อมเชียร์ให้กับพี่พนักงานเพื่อไปร่วมแข่งขันกีฬาในระหว่างฝึกงาน
- วิจัยในหัวข้อเรื่อง บทบาทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจทางการค้าระหว่างประเทศของไทย เพื่อรองรับการเปิดเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐ์อาเซียน (AEC)
- วิจัยในหัวข้อเรื่อง พัฒนาระบบโลจิสติกส์ต่อการเปิดเสรีการค้าอาเซียน ไทย-จีน กรณีศึกษา ส่งออกผลไม้ไปยังจีน
- วิจัยในหัวข้อเรื่อง ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับประทาน ไอศรีมสเว่นเซ่น ของลูกค้า ส.ป.ป.ลาว กรณีศึกษา ร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์สาขา โลตัส บิ๊กเจียงหนองคาย
บุคคลอ้างอิง