JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3305155  แก้ไขประวัติล่าสุด : 16 กันยายน 2562  


89%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10240
Mobile
วันเกิด 11 กรกฎาคม 2533 ( อายุ 29 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2555
จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร...
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา สถิติประยุกต์
เกรดเฉลี่ย 2.66
มี.ค. 55 - พ.ค. 55
สถาบัน กระทรวงแรงาน
หลักสูตร นักศึกษาฝึกงานในแผนกวิจัยและวางแผนตลา...
2553 - 20
2554 - 21
2555 - 22
2556 - 23
2557 - 24
2558 - 25
2559 - 26
2560 - 27
2561 - 28
2562 - 29
2563 - 30
ก.พ. 57 - ต.ค. 57
XXXXXXX
เงินเดือน 16000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รับประกันภัย
ก.พ. 58 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 22000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3305155  แก้ไขประวัติล่าสุด : 16 กันยายน 2562  
ชื่อ   นามสกุล
89%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10240
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 11 กรกฎาคม 2533 อายุ 29 ปี
ส่วนสูง 163 ซม. น้ำหนัก 55 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. วิเคราะห์ข้อมูล
2. จัดซื้อ,อื่นๆ
3. วิจัย,ธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 26,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพมหานคร
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 2 เดือน
ประวัติการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2555
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา สถิติประยุกต์
คณะ วิทยาศาสตร์ วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.66
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
กุมภาพันธ์ 2558  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน เงินเดือน 22000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- รวมรวมงบประมาณประจำปีในแต่ละแผนกให้ผู้บริหาร
- จัดทำ Report ค่าใช้จ่ายเทียบงบประมาณแต่ละแผนกส่งผู้บริหารรายเดือน
- จัดทำReport ประมาณการจ่ายรายเดือน
- จัดทำ Report ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารส่งผู้บริหาร
- จัดทำReport ยอด Balance รับ - จ่าย รายเดือน
- จัด Report ทำยอดขายของบริษัทรายเดือน
ชื่อบริษัท :
กุมภาพันธ์ 2557  -  ตุลาคม 2557   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รับประกันภัย เงินเดือน 16000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- ติดต่อสื่อสารประสานงานกับลูกค้า ตัวแทน เซลล์ สาขา
- จัดทำ report เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย
- วิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อพิจารณารับประกันภัย
- จัดทำใบเสนอราคา
- วางแผนงานเพื่อสอนงานสาขาในเครือทั่วประเทศ
- ทำ powerpoint เพื่อสอนงานสาขา
- ตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์
- ออกกรมธรรม์,งานสลักหลัง,ต่ออายุใบเตือน
- โค้ตเบี้ยประกันภัย
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
กระทรวงแรงาน
มีนาคม 2555  -  พฤษภาคม 2555   
หลักสูตร นักศึกษาฝึกงานในแผนกวิจัยและวางแผนตลาดแรงงาน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ ดี ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 45 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถยนต์
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- สามารถใช้โปรแกรม spss ได้
- Microsoft Office
- PowerPoint
- Winspeed
- Forma