เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3390852  แก้ไขประวัติล่าสุด :  8 พฤศจิกายน 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


91%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
ปทุมธานี 12120
Mobile
วันเกิด 20 กุมภาพันธ์ 2532 ( อายุ 29 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2547
จาก โรงเรีบนทรายทองวิทยา
ระดับ ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
เกรดเฉลี่ย 3.50
ปีที่จบ 2550
จาก โรงเรียนทรายทองวิทยา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.59
ปีที่จบ 2554
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงเเสน
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา เคมี
เกรดเฉลี่ย 2.49
มี.ค. 54 - พ.ค. 54
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียเเห่งชาติ
หลักสูตร นักวิจัยเเละพัฒนา
ก.พ. 55 - ก.พ. 55
สถาบัน สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเ...
หลักสูตร ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี
มี.ค. 55 - มี.ค. 55
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำเเพงเเสน
หลักสูตร ISO/IEC17025
2545 - 13
2546 - 14
2547 - 15
2548 - 16
2549 - 17
2550 - 18
2551 - 19
2552 - 20
2553 - 21
2554 - 22
2555 - 23
2556 - 24
2557 - 25
2558 - 26
2559 - 27
2560 - 28
2561 - 29
2562 - 30
ส.ค. 55 - เม.ย. 56
XXXXXXX
เงินเดือน 15000
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
มิ.ย. 56 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน -
ตำแหน่ง ครูจ้างพิเศษ
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 3390852  แก้ไขประวัติล่าสุด :  8 พฤศจิกายน 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
91%
ที่อยู่
ปทุมธานี 12120
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 20 กุมภาพันธ์ 2532 อายุ 29 ปี
ส่วนสูง 160 ซม. น้ำหนัก 50 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. นักวิทยาศาสตร์
2. นักวิจัยเเละพัฒนา
3. Sales
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพเเละปริมณฑล
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 7 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงเเสน
2554
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เคมี
คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.49
โรงเรียนทรายทองวิทยา
2550
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.59
โรงเรีบนทรายทองวิทยา
2547
ระดับการศึกษา ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
เกรดเฉลี่ย 3.50
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2556  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ครูจ้างพิเศษ เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถม รวมถึงฝึกนักดรียนไปเข้าร่วมเเข่งขันในงานวิชาการนักเรียน
ชื่อบริษัท :
สิงหาคม 2555  -  เมษายน 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ เงินเดือน 15000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
-วางเเผนการวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบก่อนการผลิต
-วิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ก่อนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด
-จัดทำเอกสารสรุปผลการทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบ
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำเเพงเเสน
มีนาคม 2555  -  มีนาคม 2555   
หลักสูตร ISO/IEC17025
สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำเเพงเเสน
กุมภาพันธ์ 2555  -  กุมภาพันธ์ 2555   
หลักสูตร ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียเเห่งชาติ
มีนาคม 2554  -  พฤษภาคม 2554   
หลักสูตร นักวิจัยเเละพัฒนา
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ ดี ดี
ลาว ดี พอใช้ ไม่ได้
พิมพ์ดีดไทย 40 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 37 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ได้ เช่น HPLC,UV-Vis,SEM,TEM,เป็นต้น
- ทักษะในการปฏิบัติงานเเละกานใช้อุปกรในห้องปฏิบัติการ
- Microsoft Word, Excel, Power Point
- สามารถขับรถยนต์เเละจักรยานยนต์ได้
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
-มีผลงานปัญหาพิเศษ สังเคราะห์เเละศึกษาโครงสร้างสารประกอบโคออร์ดิเนชันพอลิเมอร์
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอีนดับสองในการเเข่งขันลูกคิดญี่ปุ่น
-ได้รับรางวัลเหรียญทองเเดงในการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับม.ปลาย
-เป็นครูฝึกสอนปั้นดินน้ำมันเเละการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ระดับปฐมวัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง
บุคคลอ้างอิง